New DHV Certified

dhv.de Home
Story
Para Word

มารู้จัก กับคำศัพท์ต่างฯ ที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ และการบิน ร่มร่อนครับ

1. Paraglider [พาราไกลเดอร์], Canopy [คาโนปี้], Wing [วิง]
ร่มหรือปีกสำหรับใช้บิน ทำด้วยผ้าชนิดพิเศษ มีความเบาและทนทาน
มีช่องรับลมเข้า และแรงดันลมทำให้ปีกคงรูปอยู่ได้
โดยนักบินนั่งอยู่ในชุดที่นั่ง ที่แขวนติดอยู่กับเชือกเส้นเล็กฯเป็นร้อยเส้น
มีเบรกสองเส้นซึ่งทำงานร่วมกับการโยกตัว เพื่อทำการเลี้ยวซ้ายขวา

2. Leading Edge [ลีดดิ่ง เอ็จ]
ชายปีกด้านหน้าทั้งหมด

3. Cells [เซล]
ช่องแต่ละช่องที่ถูกแบ่งโดยมีผ้ากั้นเรียกว่าริบส์ หรือเซลวอลส์

4. Cell Walls [เซล วอลส์]
กั้นระหว่างช่อง และทำให้ร่มคงรูป เปิดรับลมได้ดี

5. Wing Tip [วิง ทิพ]
ปลายปีกด้านซ้ายและขวา

6. Trailing Edge [เทรลลิ่ง เอ็จ]
ชายปีกด้านหน้าทั้งหมด

7. Top Surface, Upper Surface [ทอบ เซอฟิซ]
ผ้าร่มชั้นบน

8. Bottom Surface, Lower Surface [บอตตัม เซอฟิซ]
ผ้าร่มชั้นล่าง

9. Brake Line [เบรค ไลน์]
ชุดสายบังคับทิศทาง

10. Lines [ไลน์]
สายเส้นเล็กฯทั้งหมด ที่ต่อจากปีกร่ม

11. Risers [ไรเซอร์] , V-lines[วีไลน์]
ชุดสายเส้นใหญ่ สำหรับต่อชุดที่นั่ง เข้ากับสายเส้นเล็กที่มาจากร่ม
โดยจะแบ่งออกเป็น ชุด A,B,C...D01_para_parts copy.jpg

Harness [ฮาร์นเนส]
ชุดที่นั่ง ซึ่งนำไปแขวนติดกับร่ม มีอุปกรณ์กันกระแทก
และช่องสำหรับใส่ร่มสำรอง

Karabiner [คาราไบเนอร์], Crab [แคร็บ]
เป็นตะขอที่เปิดปิดและล็อคได้ ใช้สำหรับต่อชุดที่นั่งเข้ากับชุดสาย Risers

Buckle [บัค'ล]
หัวเข็มขัดรัดสาย

Chest strap [เช็ซท ซทแร็ท]
สายรัดหน้าอก

Leg Strap[เล็ก ซทแร็ท]
สายรัดขา

Toggle [ท็อกเกิล]
ที่จับสายบังคับทิศทาง
.....................................02_harnesse copy.jpg


ลักษณะะพื้นผิวของปีกซึ่งมีความโค้ง ซึ่งออกแบบเพื่อก่อให้เกิดแรงยกเมื่ออากาศไหลผ่าน

Mean chord [มีนคอร์ด]
เส้นสมมุติ ที่ลากจากกลางปีกด้านหน้า ไปยังด้านหลัง
เพื่อใช้ในการวัดมุมปะทะ

Aspect ratio [แอซเพ็ค เรโช]
อัตราส่วนระหว่างความยาว(span) และ ความกว้าง(chord) ของปีก
ร่มที่มีค่านี้สูงฯ จะเป็นร่มที่เร็วและไว มีอัตราการยกสูง

Camber [แคมเบอร์]
ส่วนโค้งของปีกจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง
โดยการเบรกหรือดึงสายคอนโทรลจะทำให้ค่านี้เปลี่ยนไป

Chord [คอร์ด]
ความกว้าง หรือระยะห่างจากด้านหน้าไปยังด้านหลังปีก

Span [สแปน]
ความยาวสูงสุดของร่มโดยวัดจากปลายด้านหนึ่งไปสุดอีกปลายด้านหนึ่ง

Angle of Attack [AoA] [เอโอเอ]
มุมระหว่างปีก และทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านอากาศ
เป็นมุมที่อากาศปะทะเข้าหาปีก โดยเปรียบเทียบกับ มีนคอร์ด
โดยปกติในขณะบินจะมีค่าเป็นบวก คือปีกด้านหน้าจะอยู่สูงกว่าปีกด้านหลัง


AoA_speedbar copy.jpg

 

Lift [ลิฟท์]
อากาศที่มีการเคลื่อนตัวขึ้น เนื่องจากการปะทะ หรือความร้อน
ถ้ามีความเร็วมากกว่า การร่วงหล่นของร่ม ก็จะทำให้ร่มลอยขึ้นไปด้วย

Sink [ซิงค์]
อากาศที่มีการเคลื่อนตัวต่ำลง
ทำให้ร่มมีความเร็วในการร่วงหล่นมากกว่าปกติ

Sink rate [ซิ่งเรท]
ความเร็วในการร่วงหล่นของร่ม โดยวัดเป็น เมตร/วินาที

Glide Ratio [ไกลด์ เรโช], L/D [Lift-to-drag ratio]
อัตราส่วนของระยะทางที่เดินทางไปข้างหน้าได้ กับความสูงที่สูญเสียไป

Polar curve [โพลาร์ เคิรฟ]
กราฟแสดง ความเร็วในการร่วงหล่นของร่ม เทียบกับความเร็วในการเดินหน้า
ค่าที่เหมาะสม คือค่า ณ ความเร็วเดินหน้าช่วงหนึ่งที่มีความเร็วในการร่วงหล่นต่ำpolar_curve.jpg
Lift band [ลิฟท์แบนด์]
บริเวณหน้าภูเขา ที่มีอากาศยกตัว และมีแรงยกพอ ทำให้ร่มร่อนอยู่ได้lift_band copy.jpg

 

Thermal [เทอร์มอล]
กลุ่มอากาศร้อน ที่ลอยจากพื้นขึ้นสู่ฟ้า เมื่อพื้นดินได้รับความร้อน
เพราะอากาศร้อนมีความกดอากาศต่ำจึงยกตัวขึ้น และมีการนำพาไอน้ำก่อให้เกิดเมฆต่อไป
นักบิน จะอาศัยอากาศร้อนที่ยกตัวนี้ ในการทำให้ร่มลอยสูงขึ้นไปจนถึงฐานเมฆ
โดยปกติแล้ว ระยะเวลาในการเกิดและหายไปของเทอร์มอล(เมฆ)แต่ละลูกจะประมาณ 20 นาที

Collector [ค็อลเล็คเตอร์]
บริเวณ ที่คิดว่า จะเป็นแหล่ง Thermal

Blob [บล็อบ]
ลิฟท์ หรือ เทอร์มอล อ่อนฯ ที่มีมาเป็นช่วงฯ

Core [คอร์]
บริเวณ ที่มีแรงยกสูงสุดในเทอร์มอล ในเทอร์มอลลูกใหญ่ฯ อาจมีหลายจุด
นักบินที่ดีต้องหาจุดนี้เก่ง เพื่อจะได้ไต่ระดับความสูงได้เร็ว

Soaring [ซอร์ริ่ง]
เป็นการบิน โดยอาศัยลมที่มีการพัดขึ้นบน เช่น ลมที่ปะทะภูเขา (Ridge soaring)
หรือลมยกที่เกิดจากการคายความร้อนของพื้นดิน (Thermal)

Ridge soaring [ริดจ์ซอร์ริ่ง]
เป็นการบินไปมา ณ บริเวนภูเขาหรือเนิน ที่มีลมพัดเข้าหา
โดยลมที่พัดเข้าหาภูเขาจะยกตัวขึ้น เมื่อเจอสิ่งกีดขวางที่เป็นภูเขา
ร่มจะลอยอยู่ได้ ตราบเท่าที่ลมที่พัดขึ้นนี้ มีความเร็วมากกว่าความเร็วในการร่วงหล่นของร่ม


Pitch [พิช]
การเคลื่อนที่ของร่ม โดยที่ปีกด้านหน้าเคลื่อนขึ้นและลงสลับไปมา
นั้นก็คือหน้าร่มแกว่งขึ้นลง ด้วยการดึงเบรกและปล่อยเป็นช่วงฯ
หรือเพราะโดนลมกรรโชกมาเป็นระยะ

Roll [โรล]
การที่ปลายปีกด้านหนึ่ง ขึ้นสูงกว่าหรือลงต่ำกว่า ปีกอีกด้านหนึ่ง
นั้นก็คือการที่ร่มมีการแกว่ง โยกซ้ายโยกขวา

Yaw [ยอว์]
ทิศทางการเคลื่อนที่ของร่ม ด้วยการหมุนซ้ายหรือหมุนขวา


thermal.jpg

control_axes copy.jpg
Collapse [ค็อลแลพส์]
ปีกมีการพับขณะบิน อาจพับบางส่วนหรือพับทั้งด้านหน้า
การใช้ร่มที่มีขนาดใหญ่กว่านักบินเยอะปีกจะพับได้ง่าย
เพราะน้ำหนักที่ถ่วงน้อย ทำให้ปีกไม่แข็งแรงพอที่จะต้านลมที่มีการแปรปรวน

Pumping [ปั้มปิ่ง]
การดึงสายคอนโทรลเป็นช่วงฯ เพื่อคลายปีกบางส่วนที่เกิดพับขณะบินcontrol_fold copy.jpg

Aerobatics [แอโรเบทิค]
เป็นการบินโชว์ด้วยท่าทางแปลกฯ เช่น WingOver, Loop, Spin, SAT, เป็นสิ่งน่าตื่นเต้นสำหรับคนดู
แต่สำหรับนักบินแล้ว เป็นการบินที่อยู่เกินขอบเขตความปลอดภัย เพราะเป็นการใช้ความเร็ว และมุม Pitch&Roll
เกินจากข้อกำหนดสำหรับร่มacro.jpg
Collapse [ค็อลแลพส์]
ปีกมีการพับขณะบิน อาจพับบางส่วนหรือพับทั้งด้านหน้า
การใช้ร่มที่มีขนาดใหญ่กว่านักบินเยอะปีกจะพับได้ง่าย
เพราะน้ำหนักที่ถ่วงน้อย ทำให้ปีกไม่แข็งแรงพอที่จะต้านลมที่มีการแปรปรวน

Pumping [ปั้มปิ่ง]
การดึงสายคอนโทรลเป็นช่วงฯ เพื่อคลายปีกบางส่วนที่เกิดพับขณะบินcontrol_fold copy.jpg

SIV [Simulation d'incidente en vol] [เอสไอวี]
เป็นคอร์สสำหรับ ความปลอดภัยครับ
โดยจะฝึกทำให้ร่มพับในกรณีต่าง และแก้ปัญหาให้ได้
การฝึกจะต้องทำเหนือน้ำที่มีความสูงพอที่จะดึงร่มสำรอง

Big ears [บิกเอียร์]
การตั้งใจพับปลายปีกร่ม เพื่อลดระดับความสูง
โดยดึงสาย A ด้านนอก ข้างละ 1 หรือ 2 เส้น พร้อมฯกัน


big_ears copy.jpg

Cravate [คราแว็ท]
การที่ปีกพับและเข้าไปติดอยู่ระหว่างสาย
โดยปกติ ยากแก่การแก้ไข ต้องทำการ Stall แล้วแก้ไข

Rotor [โรเตอร์]
ลมแปรปรวน เนื่องจากสึ่งกีดขวาง
โดยเฉพาะหลังภูเขา หลังตึก หลังต้นไม้ใหญ่turberlance.jpg

Shooting [ชูตติ้ง]
การที่ร่มเหวี่ยงไปข้างหน้าอย่างเร็ว
เช่นใน ขณะดึงร่มขึ้นจากพื้น หรือหลังจากร่ม stall

Spin [สปิน]
การที่ร่มหมุนโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากปีกข้างหนึ่งเกิดการสตอล

Stall [สตอล]
การที่ร่มสูญเสียแรงยกในทันทีทันใด นั้นก็คือร่วงครับ
เช่น จากการ เบรคมากเกินไป

Parachute stall [พาราชูต สตอล]
การที่ร่มร่วงลงด้วยความเร็วสูง โดยที่ร่มยังกางปกติ
อาจเกิดจาก ผ้าร่มมีสภาพเก่า กักอากาศได้ไม่ดีfull stall.jpg

Tuck [ทัก]
การที่ปีกด้านหน้าพับ โดยพับลงมาข้างล่างปิดช่องลมเข้า
ซึงอาจเกิดจากอากาศที่แปรปรวน หรือการออกจากเทอร์มอลที่ไม่ถูกต้อง

Trim speed [ทริมสปีด]
ความเร็วในการเดินหน้าของร่ม โดยไม่มีการใช้เบรคเลย

Ground Handling [กราวด์แฮนด์ลิงค์]
การฝึกตั้งร่ม และบังคับร่มอยู่กับพื้นดิน ให้มีความชำนาญและคุ้นเคยกับร่ม

Wraps [แร็พท]
การพันสายคอนโทรลเข้ากับมือ เพื่อให้สายสั้นลง
ทำให้มีการตอบสนองที่รวดเร็ว แต่ก็อันตรายในขณะบินเพราะอาจสตอลได้ง่าย
เหมาะกับการฝึกบังคับร่มบนพื้น หรือตอนลงพื้นขณะลมอ่อน

Wind dummy [วินด์ ดัมมี้]
นักบินคนแรกที่ทำการออกบินในแต่ละครั้ง เพื่อทดสอบสภาวะอากาศ
นักบินคนอื่นจะได้ดูว่า ควรออกบินตามหรือไม่wind dummy.jpg

Tandem [แทนเด็ม]
การบินสองที่นั่ง โดยใช้ร่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งออกแบบมาให้บรรทุกผู้โดยสารได้tandem.jpg

Vario meter [วาริโอมิเตอร์]
อุปกรณ์ ที่ช่วยให้นักบินทราบถึง อัตราการขึ้นหรือลง โดยจะมีเสียงเตือนที่แตกต่าง
เพื่อหาตำแหน่งที่มีอัตราการยกตัวของอากาศที่ดีที่สุด จะได้บินอยู่ได้นานฯ
อาจเสริมด้วยอุปกรณ์อื่นด้วย เช่น อุปกรณ์บอกความสูง และความเร็วลมvario_4030race.jpg

XC [Cross country] [เอ็กซี]
สำหรับนักบินผู้มีประสบการณ์ โดยกำหนดให้บินเดินทางไกล
จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีระยะทางเป็นร้อยกิโล
นักบินต้องดูสภาวะอากาศเป็น หาจุดที่เกิดเทอร์มอลได้ดี
เลือกจุดออกบินในช่วงเวลาที่ดี และหาจุดลงที่เหมาะสม

MSL [Mean Sea Level]
ความสูงเทียบจากระดับน้ำทะเล

Air Time [แอร์ไทม์]
เวลาในการบินทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มออกบิน จนลงถึงพื้น

Window [วินโดว์]

ช่วงเวลา ที่เหมาะแก่การบิน

ACPUL
Association des Constructeurs de Parapente Ultra Legers
มาตรฐาน เริ่มแรก จากกลุ่มบรษัทผู้ผลิตร่มในยุโรป

AFNOR [อาฟนอร์]
Association Francaise de Normalization
มาตรฐาน ที่พัฒนา มาจาก ACPUL โดยฝรั่งเศส
มีการกำหนดร่มเป็นขั้นต่างฯ เพื่อความปลอดภัย
โดยเริ่มจาก Standard, Competion, Performance

DHV [ดีเอชวี]
Deutsher Hangegleiter Verband
หน่วยงานของเยอรมัน ที่คอยควบคุมดูแล เกี่ยวกับร่ม
และออกมาตรฐาน ความปลอดภัยให้กับร่ม
โดยแบ่งออกเป็น DHV 1 ถึง DHV 3levels.gif

Porosity [โพโรสิตี้]
คุณสมบัติของวัตถุที่ยอมให้อากาศไหลผ่านได้
สำหรับผ้าร่ม ต้องมีค่า Porosity ที่ต่ำ จึงจะดี คือไม่ยอมให้อากาศไหลผ่านง่ายฯ
[แต่ในการวัด จะวัดเป็นช่วงเวลาที่อากาศจะไหลผ่านไปได้ ยิ่งใช้เวลาเยอะ ก็แสดงว่ากักอากาศได้ดี
ค่าเวลาที่ดีสำหรับผ้าร่ม จะอยู่ระหว่าง 70-200 วินาที ถ้าต่ำกว่า 18 วินาที ไม่ควรใช้บินแล้ว ]

Reserve parachute [รีเซอร์ฟพาราชูต]
ร่มสำรอง สำหรับใช้ เมื่อเกิดปัญหากับร่มที่บินอยู่
เพื่อการลงพื้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่เกิดอันตราย
โดยปกติมีลักษณะเป็นทรงกลม คล้ายร่มทหาร
ไม่สามารถบังคับทิศทางได้ หรือบังคับทิศทางได้ไม่ดี
แต่ก็มี รุ่นใหม่ออกมา เป็นทรงสามเหลี่ยม บังคับทิศทางได้ดี


reserve.jpg

PLF [Parachute Landing Fall] [พีแอลเอฟ]
เทคนิค ย่อตัวงอเข่า ในการลงพื้น ของนักกระโดดร่มPLF copy.jpg

Head Wind [เฮดวินด์]
ทิศทางการบินเข้าหาลม

Down Wind [ดาวน์วินด์] , Tail Wind [เทลวินด์]
ทิศทางการบินตามลมground_speed copy.jpg

Wind Gradient [วินด์ กเร เดียนท]
ความเร็วลมที่มีความแตกต่างกันในระดับความสูงที่ต่างกัน
เนื่องจากที่ระดับต่ำฯจะมีสิ่งกีดขวางเยอะ ทำให้ความเร็วลมลดลง

จะทำให้การกะระยะแลนดิ่ง ผิดพลาดได้
เพราะเมื่อบินต่ำลง ลมก็เริ่มลดลงเรื่อยwind_gradient.jpg

Dust Devil (ดัสท์ เดวิล)
ลมหมุน งวงช้าง ลูกเล็กฯ แต่ มีลิฟท์ ดีกว่า เทอร์มอลหลายเท่า 555
http://www.thaiglider.net/data/dustdevil.wmv

Approach แอ็พโรช
วีธีการลงลงโดย ปกติจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

1. Entry Leg [เอนทริ เล็ก]
บินเข้าบริเวณ แลนดิ่ง

2. Downwind Leg [ดาน์ววิน เล็ก]
บินไปตั้งหลักข้างหลัง

3. Base Leg [เบส เล็ก]
ลดระดับลงมาอีกเพื่อเตรียมลง

4. Final Leg [ไฟนอล เล็ก]
เส้นทางการบินสุดท้ายก่อนลงพื้น โดยจะบินเข้าหาลม (head wind)
เพื่อให้ความเร็วลงพื้นลดลงapproach.jpg

 

Active flying [แอคทีพ ฟลายอิง]
บินด้วยความรู้สึก และรับรู้ด้วยแรงตึงของสายคอนโทรล
ไม่ใช่บินไปแหงนมองปีกตลอดเวลา เพราะกลัวว่ามันจะพับ

[Flare ฟแล]
เบรคเต็มที่ เพื่อทำให้หยุด ตอนลงพื้น

Cap cloud [แค็พ คเลาด]
เมฆบริเวณยอดเขา

Cloudbase [คเลาด เบส]
ความสูงระดับฐานเมฆ

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 8 of 9