ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
ติดต่อชมรม
ชมรมเครื่องร่อนแห่งประเทศไทย
 
ประธานชมรม
พรชัย เลิศเวชกุล
081-9185885   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   
 
รองประธานชมรม
ศราวุธ รัตนทับทิม
081-899-9767  
นพพร คงดำ
089-123-9648  
 
กรรมการ
วานิชย์ ตุรงคินานนท์
088-491-9944  
พลานนท์ บุญศิริยะ
089-891-8488   
 
เหรัญญิก
กุลปรียา สำราญใจ
  
 
 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • Paragliding ramp in Carrancas

    The Municipality of Carrancas is becoming a real tourist hub in Minas Gerais. It features a large variety of waterfalls, wells, caves and hills.

  • Ranau best paragliding spot

    Ranau: The district has the potential to become a hub for aerial sport tourism due to having a paragliding flight platform which is sought after in this sport in terms of topography, the quantity of wind and the height when compared to other paragliding sites across Malaysia. Malaysian Sport Aviation Federation President, Capt.

  • Hang gliders get permit to land in Chelan Falls Park

    Hang gliders and paragliders now have official permission to land in part of Chelan Falls Park, but they shouldn't be swooping in on in-progress birthday parties or soccer games - at least not intentionally. The Chelan County PUD has reached an agreement that allows four hang gliding and paragliding groups to land in a central portion of the park, near the parking lot.