ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
เขาพาง

KP__A010074
KP__A010073
KP__A010031
KP__A010110
KP__A010090
KP__A010157
KP__A010039
KP__A010054
KP__A010013
KP__A010002
KP__A010088
KP__A010094
KP__A010038
KP__A010086
KP__A010116
KP_KP1_SANY0070
KP_KP1_SANY0072
KP_KP1_SANY0048
KP__A010148
KP__A010053
KP__A010114
KP__A010072
KP_sany0016_189
KP_KP1_SANY0050
KP__A010165
KP_KP1_SANY0066
KP__A010122
KP__A010012
KP__A010096
KP__A010016
KP__A010047
KP__A010063
KP__A010034
KP__A010089
KP_sany0009_329
KP__A010111
KP__A010143
KP__A010095
KP__A010035
KP__A010077
KP__A010100
KP_KP1_SANY0052
KP__A010043
KP__A010036
KP__A010091
KP__A010080
KP__A010131
KP_KP1_SANY0033
KP__A010160
KP__A010067
KP__A010164
KP__A010079
KP_sany0014_192
KP__A010108
KP__A010128
KP__A010075
KP__A010104
KP__A010028
KP__A010069
KP_sany0015_164
KP__A010120
KP_sany0011_194
KP_KP1_SANY0043
KP_41_557
KP__A010009
KP__A010121
KP_KP1_SANY0041
KP__A010065
KP__A010029
KP__A010042
KP__A010044
KP__A010040

GPS :
Altitude :
Site Admin :
Site Fee : 
TEL :

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • New Zealand paraglider plummets to his death

    Pictured: Paraglider's final moments before his chute failed and he plummeted to his death - slamming into the roof of a packed SCHOOL This is the last picture of a paraglider before he plummeted to his death after his parachute 'folded in half'. Civil Aviation Authority spokesman Mike Richards said the man landed on a roof of a building at Queenstown Primary School after launching from a gondola.

  • One dead in paraponter crash in Queenstown

    The person involved was understood to be a recreation pilot, and not a client or staff member of a local extreme sports company. Paraponters and paragliders often circle over the heavily forested Bob's Peak.

  • Ukiah police and fire log: Thursday, April 20, 2017

    The following were compiled from reports prepared by the Ukiah Police Department. To anonymously report crime information, call 463-6205.