ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
เขาสน

KS_20080622_SANY0033
KS_s3700074_112
20080823_SANY0064
KS_dscf8849_resize_451
KS_20080613_SANY0050
KS_20080727_SANY0139
KS_86
KS_SANY0033
KS_SANY0018
KS_SANY0028
KS_rep6170648_151
KS_20080727_SANY0203
KS_dsc03662re_961
KS_dsc03605re_143
KS_006_176
KS_dscf8763_resize_651
KS_20080622_SANY0005
KS_20080727_SANY0023
KS_20080622_SANY0031
KS_93
KS_SANY0082
KS_20080628_SANY0001
KS_smdsc00005_149
KS_20080608_xSANY0016
KS_sany0078_183
KS_SANY0083
KS_20080727_SANY0029
KS_SANY0056
KS_013_127
20080823_SANY0052
KS_dsc03045_resize_160
KS_dsc03617re_181
KS_20080628_SANY0044
KS_dscf8889_resize_135
KS_dscf6714_resize_208
KS_dscf8787_resize_118
KS_dscf6785_resize_675
20080823_SANY0062
KS_SANY0035
KS_23.p1010502_290
KS_dscf6790_resize_127
KS_20080622_ANY0003
KS_dscf7936_resize_351
KS_dscf6774_resize_121
KS_20080628_SANY0007
KS_dsc03610re_208
KS_SANY0021
20080823_SANY0059
KS_20080810_SANY0140
KS_20080622_SANY0027
KS_20080613_SANY0006
KS_dscf8804_resize_157
KS_20080613_SANY0011
KS_SANY0049
KS_SANY0029
KS_SANY0055
KS_sany0068_668
20080823_SANY0035
KS_81
KS_SANY0031
KS_s3700082_775
KS_016_486
KS_20080628_SANY0046
KS_20080613_SANY0043
KS_dscf6732_resize_148
KS_89
KS_dscf7901_resize_209
KS_SANY0046
KS_SANY0087
KS_SANY0030
KS_sany0071_477
20080823_SANY0058
KS_sany0072_154
KS_dscf7986_resize_146
KS_20080622_SANY0011
KS_21.dscf0038_598
KS_09.img_8074_868
KS_SANY0034
KS_SANY0042
KS_88
KS_20080608_xSANY0005
KS_SANY0076
KS_SANY0032
KS_s3700071_177
KS_ZANY0023
KS_dscf6720_resize_661
KS_SANY0052
KS_92
KS_dscf6763_resize_104
KS_SANY0017
KS_s3700075_944
KS_dsc03619re_119
KS_s3700072_971
KS_SANY0077
KS_dscf6717_resize_135
KS_dscf6734_resize_116
KS_20080608_xSANY0013
KS_dscf6796_resize_192
KS_dsc03627re_683
KS_SANY0022
KS_dscf6776_resize_325
KS_SANY0043
KS_dsc03019_resize_537
KS_smdsc00009_992
KS_20080727_SANY0034
KS_SANY0026
KS_SANY0090
KS_SANY0040
KS_SANY0050
KS_dscf7903_resize_144
KS_dscf6782_resize_412
KS_22.p1010515_365
KS_dscf8828_resize_146
KS_20080622_SANY0016
20080823_SANY0051
KS_83
KS_dsc03048_resize_190
KS_20080628_SANY0023
20080823_SANY0118
KS_dscf8825_resize_188
KS_20080810_SANY0025
KS_dsc03647re_211
KS_sany0076_130
KS_20080727_SANY0040

GPS :
Altitude :
Site Admin :
Site Fee : 
TEL :

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • Justice for family of Brit paraglider murdered in Mongolia

    'Did you thank the doctor for bringing you into this world?' LaVar Ball escalates Trump feud in car-crash interview where he again refused to thank President for helping free his son from China 'I finished her off, I strangled her. I got up and wiped off the blood.

  • Paragliding Around the World

    Check out more of Jean-Baptiste Chandelier: https://www.youtube.com/user/jbintheairintheair Let's be honest, we've all dreamed about flying at least once. Well, paraglider Jean-Baptiste Chandelier, shows us what that feeling might look like in real life.

  • A new world 'first'

    Kota Kinabalu: Sabah now boasts a new global first that should appeal to extreme sports and other enthusiasts - Summit Pluton on Mt Kinabalu is the highest paragliding launching base at 13,000 feet above mean sea level. "The new eco-tourism product will facilitate tourists who cannot stay longer in Sabah and could not make the usual climb," said Sabah Parks Chairman Tengku Datuk Ser Dr Zainal Adlin Tengku Mahamood, at the 1Voluntourism: Mount Kinabalu programme.