ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
คุ้งวิมาน

KWM_209
KWM_199
20080926o_SANY0033
20081011_SANY0013
20080926o_SANY0035
20081011_DSCF1360
KWM_dscf8163_resize_303
KWM_SANY0044
20080926o_SANY0138
20080926o_SANY0164
KWM_SANY0020
20080926o_SANY0108
20080810_SANY0146
KWM_SANY0107
20080926o_SANY0106
KWM_dsc019_432
KWM_dscf8112_resize_569
KWM_dscf8542_resize_156
KWM_dscf8378_resize_158
KWM_dscf8499_resize_161
KWM_SANY0034
KWM_SANY0072
20081011_SANY0014
KWM_SANY0066
KWM_dscf8369_resize_123
KWM_dscf8372_resize_104
KWM_SANY0079
KWM_SANY0037
20080926o_SANY0070
KWM_kungwiman_001_177
KWM_SANY0085
KWM_SANY0076
KWM_dscf8192_resize_489
20080926o_SANY0116
20080810_SANY0185
KWM_SANY0084
KWM_dscf8382_resize_114
KWM_dscf8562_resize_181
KWM_dscf8536_resize_181
KWM_dsc002_195
KWM_dsc021_200
KWM_kungwiman_01_133
KWM_SANY0052
20080926o_SANY0103
KWM_SANY0113
KWM_SANY0041
20080810_SANY0218
KWM_SANY0039
KWM_SANY0091
20080928_SANY0027
KWM_SANY0096
20080926o_SANY0095
KWM_dsc023_168
20081011_SANY0005
KWM_dscf8380_resize_121
KWM_kungwiman_002_193
20080926o_SANY0099
KWM_SANY0047
KWM_dscf8551_resize_199
KWM_dscf8067_resize_724
KWM_dscf8132_resize_117
KWM_SANY0057
20081011_SANY0019
KWM_dscf8064_resize_192
KWM_dsc014_851
KWM_SANY0104
KWM_dscf8223_resize_155
KWM_SANY0059
KWM_dsc004_954
KWM_SANY0089
20080926o_SANY0034
KWM_SANY0127
KWM_SANY0082
KWM_dscf8180_resize_507
20080926o_SANY0112
KWM_SANY0062
KWM_SANY0110
KWM_SANY0075
KWM_dsc005_142
KWM_dscf8232_resize_177
KWM_dscf8561_resize_125
KWM_SANY0038
KWM_dscf8333_resize_624
KWM_SANY0097
20080928_SANY0008
20080928_SANY0031
KWM_dscf8546_resize_141
KWM_SANY0035
KWM_SANY0077
KWM_010
KWM_SANY0033
KWM_211
20080810_SANY0163
KWM_SANY0055
KWM_SANY0053
20080810_SANY0189
20080926o_SANY0085
KWM_SANY0056
KWM_SANY0095
KWM_dscf8527_resize_131
20080926o_SANY0053

GPS :
Altitude :
Site Admin :
Site Fee : 
TEL :

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • New Zealand paraglider plummets to his death

    Pictured: Paraglider's final moments before his chute failed and he plummeted to his death - slamming into the roof of a packed SCHOOL This is the last picture of a paraglider before he plummeted to his death after his parachute 'folded in half'. Civil Aviation Authority spokesman Mike Richards said the man landed on a roof of a building at Queenstown Primary School after launching from a gondola.

  • One dead in paraponter crash in Queenstown

    The person involved was understood to be a recreation pilot, and not a client or staff member of a local extreme sports company. Paraponters and paragliders often circle over the heavily forested Bob's Peak.

  • Ukiah police and fire log: Thursday, April 20, 2017

    The following were compiled from reports prepared by the Ukiah Police Department. To anonymously report crime information, call 463-6205.