ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
คุ้งวิมาน

KWM_SANY0127
KWM_dscf8232_resize_177
20080926o_SANY0108
20080926o_SANY0070
KWM_dsc004_954
KWM_dscf8562_resize_181
20080926o_SANY0099
KWM_SANY0059
KWM_dscf8112_resize_569
20080926o_SANY0116
KWM_dscf8192_resize_489
KWM_SANY0097
KWM_dscf8132_resize_117
20080810_SANY0189
KWM_dscf8536_resize_181
KWM_dsc005_142
KWM_dscf8380_resize_121
KWM_dscf8067_resize_724
KWM_SANY0096
KWM_SANY0110
20080926o_SANY0164
KWM_SANY0066
KWM_SANY0041
KWM_dsc023_168
KWM_kungwiman_001_177
KWM_199
20081011_SANY0019
KWM_dscf8333_resize_624
KWM_SANY0082
KWM_dscf8180_resize_507
KWM_kungwiman_002_193
20080810_SANY0163
KWM_dscf8378_resize_158
KWM_SANY0089
KWM_SANY0095
KWM_dsc021_200
KWM_dscf8369_resize_123
KWM_010
KWM_dsc014_851
KWM_dscf8382_resize_114
20080926o_SANY0112
KWM_SANY0035
KWM_dscf8542_resize_156
20081011_SANY0013
KWM_SANY0020
KWM_dscf8372_resize_104
20080810_SANY0185
20080928_SANY0008
KWM_SANY0079
KWM_dsc019_432
KWM_SANY0053
KWM_dscf8163_resize_303
KWM_SANY0034
KWM_SANY0113
KWM_dscf8551_resize_199
20080926o_SANY0033
KWM_SANY0104
KWM_SANY0084
KWM_SANY0062
20080926o_SANY0035
KWM_SANY0039
20080926o_SANY0095
KWM_SANY0076
KWM_SANY0038
KWM_SANY0047
KWM_211
20080928_SANY0027
KWM_dscf8527_resize_131
KWM_kungwiman_01_133
KWM_dscf8064_resize_192
20080926o_SANY0085
KWM_SANY0091
20080926o_SANY0053
20080926o_SANY0138
KWM_SANY0044
KWM_dscf8223_resize_155
20080926o_SANY0034
KWM_dsc002_195
KWM_SANY0055
20080926o_SANY0103
KWM_SANY0052
KWM_SANY0037
KWM_dscf8546_resize_141
KWM_SANY0056
KWM_SANY0107
20080810_SANY0146
20081011_SANY0005
KWM_SANY0057
KWM_209
KWM_SANY0085
20081011_SANY0014
20080810_SANY0218
KWM_SANY0075
KWM_SANY0033
20081011_DSCF1360
KWM_SANY0077
20080926o_SANY0106
KWM_dscf8561_resize_125
KWM_dscf8499_resize_161
KWM_SANY0072
20080928_SANY0031

GPS :
Altitude :
Site Admin :
Site Fee : 
TEL :

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • Paragliding ramp in Carrancas

    The Municipality of Carrancas is becoming a real tourist hub in Minas Gerais. It features a large variety of waterfalls, wells, caves and hills.

  • Ranau best paragliding spot

    Ranau: The district has the potential to become a hub for aerial sport tourism due to having a paragliding flight platform which is sought after in this sport in terms of topography, the quantity of wind and the height when compared to other paragliding sites across Malaysia. Malaysian Sport Aviation Federation President, Capt.

  • Hang gliders get permit to land in Chelan Falls Park

    Hang gliders and paragliders now have official permission to land in part of Chelan Falls Park, but they shouldn't be swooping in on in-progress birthday parties or soccer games - at least not intentionally. The Chelan County PUD has reached an agreement that allows four hang gliding and paragliding groups to land in a central portion of the park, near the parking lot.