ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
ภูลังกา

PLK_01_SANY0058
PLK_IMG_0933
PLK_00245_23
PLK_03_SANY0133
PLK_IMG_1232
PLK_IMG_1004
PLK_IMG_1182
PLK_IMG_1139
PLK_04_SANY0109
PLK_01_SANY0071
PLK_01_SANY0094
PLK_phulangga_044_158
PLK_00254_6
PLK_IMG_1144
PLK_IMG_1052
PLK_00254_0
PLK_IMG_1076
PLK_00245_2
PLK_00253_50
PLK_01_SANY0043
PLK_04_SANY0103
PLK_00253_8
PLK_00253_23
PLK_IMG_1143
PLK_00254_13
PLK_01_SANY0088
PLK_03_SANY0127
PLK_IMG_1043
PLK_IMG_1238
PLK_00254_30
PLK_00254_17
PLK_00253_51
PLK_00246_2
PLK_phulangga_043_174
PLK_04_SANY0092
PLK_00245_41
PLK_04_SANY0090
PLK_01247_14
PLK_01_SANY0062
PLK_00246_15
PLK_00253_31
PLK_IMG_0960
PLK_01247_35
PLK_00253_41
PLK_01_SANY0044
PLK_00254_21
PLK_IMG_1223
PLK_00254_9
PLK_00254_7
PLK_IMG_1250
PLK_00252_18
PLK_01_SANY0083
PLK_01247_34
PLK_01_SANY0079
PLK_01247_28
PLK_04_SANY0095
PLK_03_SANY0132
PLK_IMG_1142
PLK_04_SANY0097
PLK_IMG_0961
PLK_IMG_0995
PLK_IMG_1171
PLK_03_SANY0130
PLK_01_SANY0078
PLK_phulangga_177_167
PLK_00252_60
PLK_00254_11
PLK_01_SANY0035
PLK_01_SANY0052
PLK_00252_2
PLK_01247_19
PLK_01247_2
PLK_01_SANY0077
PLK_04_SANY0083
PLK_00254_18
PLK_00254_24
PLK_IMG_1244
PLK_01_SANY0084
PLK_05_SANY0149
PLK_00253_37
PLK_00253_45
PLK_01_SANY0070
PLK_IMG_1233
PLK_05_SANY0117
PLK_05_SANY0130
PLK_01_SANY0087
PLK_05_SANY0146
PLK_IMG_1172
PLK_00245_9
PLK_03_SANY0115
PLK_01_SANY0053
PLK_01_SANY0082
PLK_00252_11
PLK_03_SANY0135
PLK_01247_0
PLK_00253_44
PLK_00254_5
PLK_00254_1
PLK_00245_50
PLK_01_SANY0061
PLK_00253_57
PLK_IMG_1009
PLK_IMG_0934
PLK_00253_38
PLK_01247_17
PLK_01_SANY0091
PLK_04_SANY0086
PLK_00254_3
PLK_00254_16
PLK_05_SANY0118
PLK_05_SANY0133
PLK_00253_42
PLK_phulangga_151_867
PLK_05_SANY0148
PLK_00252_24
PLK_01247_11
PLK_00245_10
PLK_01_SANY0048
PLK_phulangga_097_194
PLK_00253_29
PLK_00253_55
PLK_01247_1
PLK_00254_15
PLK_04_SANY0077
PLK_04_SANY0089
PLK_00253_43
PLK_00253_47
PLK_IMG_1224
PLK_00245_7
PLK_01247_13
PLK_IMG_1056
PLK_IMG_1215
PLK_00245_14
PLK_01247_15
PLK_00253_56
PLK_phulangga_114_121
PLK_01247_18
PLK_00254_14
PLK_IMG_0993
PLK_00253_39
PLK_IMG_0942
PLK_IMG_0957
PLK_00252_8
PLK_00254_19
PLK_03_SANY0125
PLK_01_SANY0024
PLK_03_SANY0137
PLK_IMG_0968
PLK_00254_8
PLK_00254_4
PLK_IMG_0953
PLK_01247_20
PLK_03_SANY0128
PLK_00253_36
PLK_01_SANY0103
PLK_00253_20

GPS :
Altitude :
Site Admin :
Site Fee :  100 bath
TEL :

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • Paragliding ramp in Carrancas

    The Municipality of Carrancas is becoming a real tourist hub in Minas Gerais. It features a large variety of waterfalls, wells, caves and hills.

  • Ranau best paragliding spot

    Ranau: The district has the potential to become a hub for aerial sport tourism due to having a paragliding flight platform which is sought after in this sport in terms of topography, the quantity of wind and the height when compared to other paragliding sites across Malaysia. Malaysian Sport Aviation Federation President, Capt.

  • Hang gliders get permit to land in Chelan Falls Park

    Hang gliders and paragliders now have official permission to land in part of Chelan Falls Park, but they shouldn't be swooping in on in-progress birthday parties or soccer games - at least not intentionally. The Chelan County PUD has reached an agreement that allows four hang gliding and paragliding groups to land in a central portion of the park, near the parking lot.