ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
ภูลังกา

PLK_00254_13
PLK_IMG_1223
PLK_01_SANY0070
PLK_IMG_1009
PLK_05_SANY0148
PLK_01247_34
PLK_04_SANY0077
PLK_04_SANY0103
PLK_04_SANY0092
PLK_05_SANY0117
PLK_phulangga_151_867
PLK_01_SANY0087
PLK_01_SANY0077
PLK_01_SANY0094
PLK_00252_8
PLK_00253_8
PLK_00254_21
PLK_00245_7
PLK_04_SANY0089
PLK_00254_6
PLK_00254_16
PLK_IMG_0961
PLK_IMG_1004
PLK_00254_8
PLK_00254_14
PLK_01247_17
PLK_IMG_0942
PLK_phulangga_044_158
PLK_00254_18
PLK_IMG_1043
PLK_00254_30
PLK_00254_19
PLK_03_SANY0133
PLK_00245_9
PLK_phulangga_177_167
PLK_00252_11
PLK_00253_42
PLK_00254_9
PLK_00253_23
PLK_01_SANY0044
PLK_01247_13
PLK_00246_15
PLK_IMG_1139
PLK_05_SANY0146
PLK_00253_51
PLK_00252_60
PLK_IMG_1144
PLK_00254_3
PLK_01_SANY0062
PLK_04_SANY0090
PLK_00254_1
PLK_01247_35
PLK_IMG_0933
PLK_04_SANY0109
PLK_01247_15
PLK_IMG_1182
PLK_IMG_0957
PLK_IMG_1052
PLK_05_SANY0130
PLK_04_SANY0095
PLK_IMG_1233
PLK_00245_50
PLK_00253_45
PLK_00253_41
PLK_00253_57
PLK_phulangga_114_121
PLK_01247_0
PLK_01_SANY0024
PLK_01_SANY0043
PLK_00253_20
PLK_IMG_1244
PLK_00253_38
PLK_01_SANY0071
PLK_01_SANY0088
PLK_03_SANY0128
PLK_03_SANY0137
PLK_00254_0
PLK_00252_24
PLK_00246_2
PLK_00254_15
PLK_00252_2
PLK_IMG_1143
PLK_00253_29
PLK_IMG_0934
PLK_01247_18
PLK_00253_47
PLK_00245_10
PLK_00245_14
PLK_IMG_1250
PLK_00253_44
PLK_00254_7
PLK_00253_50
PLK_05_SANY0149
PLK_00245_41
PLK_03_SANY0127
PLK_00254_4
PLK_01_SANY0082
PLK_01247_14
PLK_IMG_1232
PLK_00253_37
PLK_01_SANY0048
PLK_01247_19
PLK_04_SANY0086
PLK_IMG_0968
PLK_03_SANY0125
PLK_00253_39
PLK_01_SANY0061
PLK_04_SANY0083
PLK_00245_2
PLK_IMG_0960
PLK_00253_55
PLK_01247_1
PLK_00253_36
PLK_03_SANY0135
PLK_IMG_1171
PLK_01_SANY0079
PLK_00253_56
PLK_IMG_1238
PLK_00254_5
PLK_01_SANY0084
PLK_01_SANY0091
PLK_01247_20
PLK_03_SANY0132
PLK_00245_23
PLK_00253_31
PLK_05_SANY0133
PLK_01247_28
PLK_IMG_1224
PLK_05_SANY0118
PLK_00254_24
PLK_00254_11
PLK_00252_18
PLK_03_SANY0130
PLK_03_SANY0115
PLK_IMG_0953
PLK_IMG_0995
PLK_00253_43
PLK_01_SANY0053
PLK_01_SANY0103
PLK_01_SANY0035
PLK_phulangga_043_174
PLK_phulangga_097_194
PLK_IMG_0993
PLK_01247_2
PLK_01_SANY0083
PLK_IMG_1076
PLK_00254_17
PLK_01_SANY0078
PLK_IMG_1215
PLK_IMG_1056
PLK_IMG_1172
PLK_04_SANY0097
PLK_01247_11
PLK_IMG_1142
PLK_01_SANY0058
PLK_01_SANY0052

GPS :
Altitude :
Site Admin :
Site Fee :  100 bath
TEL :

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • Justice for family of Brit paraglider murdered in Mongolia

    'Did you thank the doctor for bringing you into this world?' LaVar Ball escalates Trump feud in car-crash interview where he again refused to thank President for helping free his son from China 'I finished her off, I strangled her. I got up and wiped off the blood.

  • Paragliding Around the World

    Check out more of Jean-Baptiste Chandelier: https://www.youtube.com/user/jbintheairintheair Let's be honest, we've all dreamed about flying at least once. Well, paraglider Jean-Baptiste Chandelier, shows us what that feeling might look like in real life.

  • A new world 'first'

    Kota Kinabalu: Sabah now boasts a new global first that should appeal to extreme sports and other enthusiasts - Summit Pluton on Mt Kinabalu is the highest paragliding launching base at 13,000 feet above mean sea level. "The new eco-tourism product will facilitate tourists who cannot stay longer in Sabah and could not make the usual climb," said Sabah Parks Chairman Tengku Datuk Ser Dr Zainal Adlin Tengku Mahamood, at the 1Voluntourism: Mount Kinabalu programme.