เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_01247_19
20081015_Picture 021
KWM_S066
20081002_DSCF0809
PK_img_7248_127
PLK_IMG_1139
KD_v04
20081025_IMGP6210
20081025_IMGP6087
20080920o_S040
20081015_DSCF1411
20081025N_IMGP6305
PLK_01247_20
PLK_IMG_1238
20070922_0105
20081006_S087
KS_sany0072_154
20081023_S144
20081013_S061
20081025_IMGP6214
KS_s3700082_775
KWM_S089
KP_10036
20080926o_S106
PLK_IMG_1182
20081017_IMGP5722
20080926o_S108
KS_S034
KS_S018
KP_10122
PLK_IMG_1144
PLK_IMG_1009
KWM8223_155
20081024_S103
KP_10028
PLK_097
KWM8132_117
KD_100-0041_img_915
20081023_Picture 235
PK_dsc00035_141
PLK_01247_35
PK_dsc00039_151
20081024_S170
20081024N_S016
20081017_IMGP5820
KS_20080810_S140
KP_10108
KD_10166
KWM_kungwiman_01_133
20081025_IMGP6166
KWM_dsc005_142
20081025N_IMGP6319
KS_sany0071_477
20081024_S135
KS_23.p1010502_290
KWM8378_158
LAI_S154
20080920o_S032
20081002_DSCF0925
20080920o_S043
PK_05.dsc06358_162
20071209_S077
20081002_DSCF1044
KWM_S110
KD_kim4_229
20081024N_S029
20081013_S062
PK_wind_mill_01_157
20081002_DSCF1087
KD_v14
KWM_kungwiman_002_193
PK_01.dsc06342_211
LAI_S118
PLK_04_S089
LAI_img_5058_323
KWM_S107
KWM8536_181
20081002_DSCF0810
20071209_S307
PLK_IMG_1056
KP_10069
20071209_S652
KD_v20
20071026_28S114
KP_10040
KWM8112_569
KP_10165
LAI_S227
KWM_S033
KWM_S113
KWM8163_303
PLK_IMG_1215
20081006_DSCF1252
KS_s3700075_944
KS7936_351
20081002_DSCF0939
20081006_S172
KD_IMG_4105
KS6774_121
PLK_IMG_1052
KD_21.dscf0500_714
KD_sany0083_175
20080920o_S039
KD_10149
20081025_IMGP6035
KD_19.suc30014._187
KWM8333_624
KD_10148
20081025_IMGP6174
PK_sany0135_172
LAI_lookmee002
KWM8527_131
20081025_IMGP6084
KWM_S095
20081024N_IMGP5905
PLK_IMG_0934
PLK_00254_8
KP_10054
PK_dsc00046_168
PLK_00253_38
20071026_27S072
20080920o_S054
20081025_IMGP6138
20071209_S338
KS_20080727_S029
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2374465

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก