เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PK_dsc00039_151
20081024_S170
KS_20080810_S140
KWM8112_569
KS_s3700075_944
LAI_img_5058_323
KWM_kungwiman_01_133
20080920o_S039
KWM_S107
20081024N_S016
20081015_DSCF1411
20080920o_S040
PLK_IMG_1215
20081025_IMGP6084
KWM_dsc005_142
PLK_01247_19
20081025_IMGP6210
KWM8333_624
KD_10148
PLK_01247_35
PLK_IMG_1182
KD_v04
KP_10069
KWM_S113
20081024_S103
KS_S034
PLK_IMG_1144
KWM8378_158
LAI_S227
KD_v14
KD_100-0041_img_915
PK_01.dsc06342_211
KD_21.dscf0500_714
KP_10165
PK_sany0135_172
20081017_IMGP5722
PLK_01247_20
20081025_IMGP6214
20081025N_IMGP6319
PLK_IMG_1139
PLK_IMG_1238
20071209_S077
20081024_S135
20081017_IMGP5820
KD_10149
20081025_IMGP6087
LAI_S118
20081013_S061
KS6774_121
KD_kim4_229
20080926o_S108
20081013_S062
20081006_S172
20081025_IMGP6035
LAI_S154
20081002_DSCF1087
KS_23.p1010502_290
20071209_S307
20081023_S144
20081002_DSCF1044
PLK_04_S089
20071026_28S114
KP_10028
KS_s3700082_775
KWM_S033
KS7936_351
KWM8132_117
PLK_097
20081015_Picture 021
PLK_00253_38
KP_10040
PK_wind_mill_01_157
KS_sany0071_477
KS_20080727_S029
20081025_IMGP6174
PK_img_7248_127
KWM_S066
PK_dsc00046_168
20081002_DSCF0939
KD_19.suc30014._187
KP_10108
KWM_S095
20081006_S087
20080920o_S032
PLK_IMG_0934
20080920o_S054
KS_S018
KP_10036
KWM_S110
PK_05.dsc06358_162
20081024N_S029
KD_IMG_4105
20080920o_S043
KD_10166
20080926o_S106
KWM8223_155
PLK_IMG_1056
KWM8536_181
20081006_DSCF1252
PLK_IMG_1052
PK_dsc00035_141
KWM_kungwiman_002_193
PLK_00254_8
20071209_S652
20081002_DSCF0925
KWM8527_131
KD_v20
20081002_DSCF0810
20070922_0105
KS_sany0072_154
PLK_IMG_1009
KWM8163_303
KWM_S089
20081002_DSCF0809
20081023_Picture 235
20071209_S338
KP_10054
20081025_IMGP6138
20081025N_IMGP6305
20071026_27S072
20081025_IMGP6166
LAI_lookmee002
KD_sany0083_175
20081024N_IMGP5905
KP_10122
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2334666

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก