เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_IMG_1238
PLK_IMG_1052
20071026_28S114
20081006_DSCF1252
PLK_00253_38
20080920o_S043
20081024_S135
KWM_S095
KWM_dsc005_142
20081002_DSCF0925
20071209_S077
KWM8112_569
KD_sany0083_175
20080920o_S039
KD_IMG_4105
KWM_S113
20081006_S087
PLK_IMG_1215
20081002_DSCF1044
PK_dsc00046_168
KP_10069
KS_S034
20080926o_S106
KD_v20
PLK_IMG_0934
20071209_S338
LAI_S227
20081025N_IMGP6319
20081017_IMGP5820
PLK_00254_8
PK_05.dsc06358_162
KS7936_351
PK_wind_mill_01_157
KP_10036
20070922_0105
KWM_S107
KP_10122
PLK_IMG_1144
20081002_DSCF0810
PLK_IMG_1139
KS_S018
20081024N_IMGP5905
KP_10165
20081024_S170
20081025_IMGP6084
20071209_S307
KWM8378_158
KD_10149
PLK_01247_19
KS_sany0072_154
20081024_S103
KS_23.p1010502_290
LAI_S118
20081002_DSCF0939
20081006_S172
KP_10108
PLK_097
20080926o_S108
PK_dsc00039_151
20081025_IMGP6035
KS_20080727_S029
20081025_IMGP6174
20081002_DSCF1087
PLK_IMG_1182
KWM8223_155
20081015_DSCF1411
KS_s3700082_775
PLK_IMG_1009
20080920o_S040
20081025_IMGP6210
KWM_kungwiman_002_193
KD_100-0041_img_915
KP_10054
LAI_img_5058_323
KD_10166
KWM_kungwiman_01_133
KS6774_121
KD_kim4_229
KP_10040
20081015_Picture 021
20071026_27S072
20081023_Picture 235
20081025_IMGP6087
KS_sany0071_477
20080920o_S032
PK_01.dsc06342_211
PK_img_7248_127
KD_19.suc30014._187
20081025_IMGP6166
KWM_S089
20081024N_S016
PK_sany0135_172
20081013_S062
KWM_S033
KD_v04
20081024N_S029
20081013_S061
KWM8527_131
PLK_01247_20
KD_10148
KWM8132_117
20081002_DSCF0809
PLK_IMG_1056
20081025_IMGP6138
KWM8333_624
PK_dsc00035_141
KS_20080810_S140
KP_10028
KS_s3700075_944
20081025_IMGP6214
KWM_S110
PLK_04_S089
20081023_S144
20081025N_IMGP6305
20080920o_S054
KD_v14
KWM8163_303
LAI_S154
20081017_IMGP5722
LAI_lookmee002
KWM_S066
KD_21.dscf0500_714
20071209_S652
PLK_01247_35
KWM8536_181
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2099972

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก