เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_IMG_1215
20081002_DSCF0925
PK_img_7248_127
KWM_S033
PK_sany0135_172
PLK_00253_38
KWM8378_158
20081024N_S029
20081017_IMGP5820
KS_sany0071_477
PLK_097
KWM_S107
KS_23.p1010502_290
PLK_IMG_1009
20070922_0105
20080926o_S108
KP_10165
KS_S034
KWM8527_131
KWM_kungwiman_002_193
PLK_IMG_1144
20081025N_IMGP6319
20081025_IMGP6138
PLK_01247_19
PK_01.dsc06342_211
PLK_01247_35
20081024_S170
LAI_S227
KP_10028
20081015_Picture 021
PLK_00254_8
KS_s3700082_775
KD_10149
PK_dsc00046_168
20081025_IMGP6084
PK_dsc00035_141
20081025_IMGP6210
KWM_S113
20081025_IMGP6166
20081017_IMGP5722
20081025N_IMGP6305
KS_20080810_S140
20081015_DSCF1411
20081024_S135
PLK_IMG_1182
20081006_S172
KS6774_121
20081002_DSCF0939
LAI_S154
KP_10054
20081025_IMGP6035
KWM8333_624
KWM_kungwiman_01_133
KD_IMG_4105
20071209_S307
KWM8163_303
KD_v20
KD_kim4_229
PLK_04_S089
20081002_DSCF1044
KP_10122
20081024N_IMGP5905
20081024_S103
KS_S018
KP_10069
20071209_S077
KWM_S095
KP_10040
KD_sany0083_175
KD_21.dscf0500_714
20071209_S652
20080920o_S039
KP_10036
20080920o_S040
KWM_S110
KS_sany0072_154
PK_dsc00039_151
KS_s3700075_944
20081025_IMGP6214
20081002_DSCF0809
PK_wind_mill_01_157
KP_10108
KWM8536_181
PLK_IMG_0934
KD_10148
20080926o_S106
PLK_IMG_1238
20080920o_S054
KWM8112_569
KWM8223_155
KS7936_351
20080920o_S043
KD_10166
KD_100-0041_img_915
LAI_lookmee002
20080920o_S032
20081013_S061
20081006_DSCF1252
KWM8132_117
KS_20080727_S029
PLK_IMG_1056
PK_05.dsc06358_162
LAI_img_5058_323
KWM_S089
20071209_S338
20081002_DSCF1087
20081025_IMGP6087
LAI_S118
PLK_IMG_1052
KWM_S066
20071026_28S114
20081006_S087
20081013_S062
20071026_27S072
PLK_01247_20
KD_19.suc30014._187
20081023_Picture 235
KD_v04
PLK_IMG_1139
KWM_dsc005_142
20081025_IMGP6174
20081023_S144
20081002_DSCF0810
KD_v14
20081024N_S016
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2204213

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก