เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KD_10148
20081025N_IMGP6319
KWM_S089
20081025_IMGP6174
KP_10122
KS_S034
20081002_DSCF0810
KP_10165
KWM8132_117
KWM8378_158
20081023_S144
KS_20080727_S029
20070922_0105
KWM_S033
KS_sany0071_477
KWM_dsc005_142
LAI_lookmee002
KWM8112_569
KP_10069
20081024N_IMGP5905
KWM8223_155
PLK_097
KWM_kungwiman_01_133
PK_01.dsc06342_211
KS_20080810_S140
KP_10036
20080920o_S039
KP_10028
KD_v04
20081025_IMGP6084
KP_10054
KWM8527_131
PLK_IMG_1215
20081025N_IMGP6305
20081015_DSCF1411
20081023_Picture 235
PK_img_7248_127
20081015_Picture 021
20081002_DSCF1087
20081002_DSCF1044
KWM_S110
20071209_S652
KD_kim4_229
20080920o_S040
PLK_IMG_1144
PK_sany0135_172
20081017_IMGP5722
PLK_IMG_1056
PLK_IMG_1238
PLK_04_S089
20081013_S062
20071209_S077
KP_10040
20081025_IMGP6087
PLK_01247_19
PK_wind_mill_01_157
PLK_IMG_1052
20081024_S103
PLK_01247_20
KS_sany0072_154
PLK_IMG_0934
20081024N_S029
PLK_01247_35
20071209_S307
20081024_S135
20071026_27S072
20081006_DSCF1252
LAI_S227
PLK_00253_38
KWM8333_624
20081002_DSCF0939
20081006_S087
KWM_S107
KWM8536_181
KD_100-0041_img_915
20080926o_S106
20081002_DSCF0809
KD_21.dscf0500_714
KD_10166
KD_v20
20081006_S172
KD_v14
20081013_S061
KS_s3700075_944
20081024N_S016
20081002_DSCF0925
20080920o_S054
20081025_IMGP6210
PK_dsc00046_168
20080920o_S032
KP_10108
LAI_S154
KWM_S113
20080926o_S108
KS_23.p1010502_290
KS_S018
KWM8163_303
KWM_kungwiman_002_193
KD_IMG_4105
KWM_S095
20081025_IMGP6214
PK_dsc00039_151
KS6774_121
KS_s3700082_775
PLK_IMG_1182
PK_05.dsc06358_162
KD_sany0083_175
PLK_00254_8
20081025_IMGP6138
PK_dsc00035_141
KD_10149
20081025_IMGP6166
20081024_S170
PLK_IMG_1139
KWM_S066
LAI_img_5058_323
KD_19.suc30014._187
20071209_S338
LAI_S118
PLK_IMG_1009
20080920o_S043
KS7936_351
20071026_28S114
20081017_IMGP5820
20081025_IMGP6035
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2045593

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก