เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_01247_35
20080920o_S032
20081025_IMGP6210
20081024N_S016
KD_100-0041_img_915
KP_10069
KS6774_121
KWM8132_117
20081013_S061
KS_S018
KS_sany0072_154
PK_img_7248_127
20081002_DSCF0939
PLK_IMG_1182
20081002_DSCF0810
KD_v04
KP_10108
KWM8378_158
20081002_DSCF0925
KD_19.suc30014._187
KWM_S107
KWM_S095
KWM8527_131
KP_10054
20080920o_S054
20071209_S077
20071026_27S072
LAI_S227
PLK_IMG_1238
20081024_S135
KD_10149
PK_sany0135_172
KWM_S033
KWM_S066
KP_10122
20080926o_S106
KD_10148
20081025_IMGP6214
LAI_S154
20081015_DSCF1411
KS_s3700075_944
20081025_IMGP6084
KWM_kungwiman_01_133
KWM8536_181
20081006_S172
PK_dsc00046_168
PK_dsc00039_151
PLK_00253_38
20081017_IMGP5722
KWM_S110
KP_10165
20081006_DSCF1252
KD_10166
20081002_DSCF1087
20081025_IMGP6138
PLK_04_S089
PLK_IMG_1009
20081025N_IMGP6305
KD_v20
KP_10036
20081025_IMGP6035
KD_kim4_229
KWM_kungwiman_002_193
KWM_dsc005_142
PK_05.dsc06358_162
20071209_S307
20081024_S170
LAI_img_5058_323
20081024N_IMGP5905
LAI_S118
20081025_IMGP6087
20081015_Picture 021
KWM8112_569
PK_wind_mill_01_157
20081013_S062
20081017_IMGP5820
20081024_S103
KWM8163_303
PLK_01247_19
PLK_IMG_0934
LAI_lookmee002
20081023_Picture 235
KD_21.dscf0500_714
20081002_DSCF0809
KS_20080810_S140
20080920o_S043
KS_20080727_S029
KS_s3700082_775
20070922_0105
PLK_IMG_1215
KS_sany0071_477
20081006_S087
KS_S034
KS_23.p1010502_290
KWM8333_624
PLK_IMG_1056
PLK_00254_8
KS7936_351
KD_IMG_4105
20080920o_S039
PLK_IMG_1139
KD_sany0083_175
20071209_S338
PLK_IMG_1144
KP_10040
KWM_S089
PK_01.dsc06342_211
20081023_S144
PLK_IMG_1052
20071209_S652
PLK_097
20081024N_S029
KP_10028
KD_v14
20081025_IMGP6166
PLK_01247_20
20080926o_S108
KWM8223_155
20071026_28S114
KWM_S113
20081025N_IMGP6319
20080920o_S040
20081025_IMGP6174
PK_dsc00035_141
20081002_DSCF1044
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2030564

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก