เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_01247_19
KD_sany0083_175
20081017_IMGP5820
KS_S018
PLK_IMG_1144
20081024_S135
LAI_S227
KP_10069
KP_10108
20080920o_S032
KD_100-0041_img_915
PLK_IMG_0934
PK_dsc00046_168
20081006_S172
20081015_DSCF1411
PLK_IMG_1238
KP_10122
PLK_IMG_1139
KWM_S107
20081013_S062
KWM_S113
KD_IMG_4105
20081002_DSCF0809
20081024_S170
PLK_04_S089
KWM_S095
20081025_IMGP6214
KWM_S066
KS7936_351
20081002_DSCF0810
PK_wind_mill_01_157
LAI_img_5058_323
KP_10036
KS6774_121
KS_20080810_S140
KWM_S089
KP_10165
20081025_IMGP6084
KD_v14
KWM_dsc005_142
20081017_IMGP5722
20081025_IMGP6035
20081002_DSCF0939
20081002_DSCF1087
20081025_IMGP6174
KWM8536_181
KD_19.suc30014._187
20080920o_S043
PLK_00254_8
PK_01.dsc06342_211
20080920o_S040
PLK_IMG_1182
LAI_S118
20081025_IMGP6166
20071209_S338
20081025_IMGP6210
20081025_IMGP6087
KS_sany0072_154
PLK_097
KD_10166
PLK_IMG_1056
PK_dsc00039_151
KD_v04
20081024N_IMGP5905
20081024_S103
PK_sany0135_172
PLK_00253_38
KS_s3700075_944
20071026_28S114
20080920o_S054
KWM8378_158
20081002_DSCF0925
KS_20080727_S029
20081015_Picture 021
KWM_kungwiman_002_193
KD_v20
20071209_S307
KS_sany0071_477
KWM_S110
KD_21.dscf0500_714
PLK_IMG_1052
20081023_S144
PK_dsc00035_141
PK_05.dsc06358_162
20071209_S652
20071026_27S072
20081025N_IMGP6319
PK_img_7248_127
KD_10149
PLK_IMG_1215
KWM_S033
20071209_S077
20070922_0105
LAI_S154
20080920o_S039
20081025N_IMGP6305
KP_10028
PLK_01247_35
KWM_kungwiman_01_133
KWM8163_303
20081006_DSCF1252
KWM8333_624
20080926o_S106
20081002_DSCF1044
20081024N_S016
20080926o_S108
KWM8112_569
20081025_IMGP6138
KP_10054
KS_S034
KD_10148
20081023_Picture 235
20081024N_S029
20081013_S061
KWM8223_155
20081006_S087
KD_kim4_229
KS_23.p1010502_290
PLK_01247_20
KP_10040
LAI_lookmee002
KWM8527_131
PLK_IMG_1009
KS_s3700082_775
KWM8132_117
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2001425

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก