เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KWM8112_569
LAI_img_5058_323
20081024_S170
KS_20080810_S140
PLK_IMG_1182
20081025N_IMGP6305
20081006_S172
KD_IMG_4105
KP_10122
20081024N_S016
PLK_IMG_1009
PLK_01247_19
20081006_DSCF1252
KD_v14
KD_kim4_229
KD_sany0083_175
KD_21.dscf0500_714
KWM8132_117
KS_S018
20081002_DSCF1087
PLK_00253_38
PLK_04_S089
20081015_DSCF1411
PLK_IMG_1215
KWM_kungwiman_01_133
KS7936_351
KD_v20
KS_s3700082_775
KD_10149
LAI_S118
PK_img_7248_127
20071209_S338
PLK_01247_20
20080920o_S043
20081025_IMGP6087
20081025_IMGP6210
20071209_S652
20080920o_S039
PLK_IMG_1052
KD_10166
20081025N_IMGP6319
20081024N_S029
PLK_IMG_1056
PLK_IMG_1139
20080920o_S040
KD_19.suc30014._187
LAI_S154
KS6774_121
KWM8163_303
KP_10069
20070922_0105
LAI_lookmee002
KWM8378_158
PK_dsc00035_141
20081024_S103
PK_dsc00046_168
KWM8333_624
20081024N_IMGP5905
20081017_IMGP5722
20080926o_S108
20081023_Picture 235
PK_dsc00039_151
PLK_IMG_1238
KWM_S033
KP_10165
20081025_IMGP6214
KWM8536_181
20080920o_S054
20081006_S087
KWM_S107
20080926o_S106
KP_10054
KS_s3700075_944
20081002_DSCF0810
20081025_IMGP6138
PK_wind_mill_01_157
20081013_S062
20081025_IMGP6166
KWM_S066
KWM8527_131
KWM8223_155
KS_23.p1010502_290
KS_sany0071_477
20071209_S077
PK_sany0135_172
20080920o_S032
KD_100-0041_img_915
20081002_DSCF1044
PLK_IMG_0934
PLK_00254_8
KWM_S095
KS_20080727_S029
KP_10040
KD_10148
PLK_097
KWM_S110
20081025_IMGP6035
20081013_S061
PK_01.dsc06342_211
20081025_IMGP6174
20081017_IMGP5820
LAI_S227
20081023_S144
KP_10108
KWM_dsc005_142
20071026_27S072
KS_sany0072_154
KP_10036
KS_S034
20081025_IMGP6084
KWM_S113
PLK_01247_35
20081002_DSCF0939
KWM_kungwiman_002_193
PLK_IMG_1144
KP_10028
20071209_S307
PK_05.dsc06358_162
20081015_Picture 021
20081024_S135
20071026_28S114
KD_v04
20081002_DSCF0925
KWM_S089
20081002_DSCF0809
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2041161

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก