เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_097
KWM8132_117
LAI_img_5058_323
20081024N_IMGP5905
KWM8536_181
KD_v20
KP_10108
20081025_IMGP6214
PK_dsc00035_141
20081013_S062
KD_21.dscf0500_714
20081015_Picture 021
KD_19.suc30014._187
20081017_IMGP5722
20080920o_S054
20080920o_S043
20071026_27S072
KS_sany0071_477
20081017_IMGP5820
PLK_IMG_1139
KWM_S110
20081024_S170
LAI_S227
KWM8378_158
20071209_S307
20080926o_S106
20071209_S652
20081002_DSCF0939
KS6774_121
LAI_S154
KD_10149
KD_10148
KP_10054
KS_S034
PK_dsc00046_168
PLK_01247_35
KD_sany0083_175
20081006_S087
KS_23.p1010502_290
KP_10069
20081002_DSCF1087
20071209_S077
KWM_S033
KP_10028
20081024_S103
20081025_IMGP6138
20081015_DSCF1411
KD_v14
KS_s3700082_775
20081025N_IMGP6305
20081025N_IMGP6319
20081025_IMGP6035
KWM8527_131
20081023_Picture 235
KS7936_351
PK_05.dsc06358_162
20081025_IMGP6174
20080926o_S108
KS_20080810_S140
20081002_DSCF0810
20081002_DSCF1044
20081025_IMGP6166
PK_dsc00039_151
PLK_04_S089
20080920o_S032
20081024N_S029
KS_20080727_S029
PK_01.dsc06342_211
20071209_S338
20080920o_S040
PK_img_7248_127
20080920o_S039
PK_sany0135_172
KP_10122
KP_10036
PLK_00253_38
20081002_DSCF0809
KP_10040
20081025_IMGP6087
PLK_IMG_1215
PLK_01247_20
20081002_DSCF0925
KWM_S113
PLK_IMG_1009
KP_10165
PLK_IMG_1052
PLK_IMG_1238
20081025_IMGP6210
KWM_dsc005_142
KWM_kungwiman_002_193
KWM8163_303
KWM_S066
KD_kim4_229
KWM8223_155
20081006_DSCF1252
KWM8112_569
20081025_IMGP6084
20070922_0105
KD_IMG_4105
LAI_S118
KWM8333_624
KWM_S095
20081024N_S016
KWM_S089
KS_S018
PLK_IMG_1144
LAI_lookmee002
20081013_S061
20081006_S172
PLK_IMG_1056
20081024_S135
PLK_00254_8
KD_100-0041_img_915
PLK_IMG_1182
PK_wind_mill_01_157
20081023_S144
PLK_01247_19
KD_10166
KS_s3700075_944
PLK_IMG_0934
KS_sany0072_154
20071026_28S114
KWM_S107
KWM_kungwiman_01_133
KD_v04
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2091736

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก