เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20080920o_S039
KD_v04
20081002_DSCF1087
PLK_01247_19
KD_10166
20081006_S087
20081025_IMGP6035
20081024_S135
20081023_Picture 235
KWM8223_155
20071209_S077
KP_10036
LAI_S227
PLK_01247_35
PK_dsc00035_141
20081024N_S016
20081025_IMGP6214
20081023_S144
PLK_IMG_1056
KD_kim4_229
KP_10122
KWM_S033
20080920o_S043
20081013_S062
KWM_S066
20081002_DSCF0809
PLK_04_S089
KS_sany0071_477
20081006_S172
PLK_01247_20
KWM_S095
PK_01.dsc06342_211
20081024N_S029
PLK_097
KD_sany0083_175
20080920o_S040
KS_20080727_S029
KWM8527_131
PLK_IMG_1139
KD_10149
KWM8163_303
PLK_IMG_1215
KP_10054
PLK_IMG_1182
20081025_IMGP6087
20071209_S652
KD_21.dscf0500_714
KS7936_351
20081025_IMGP6210
20081017_IMGP5722
KP_10108
PK_wind_mill_01_157
PK_img_7248_127
KD_v20
KD_100-0041_img_915
PLK_IMG_1009
20081025_IMGP6138
KS_20080810_S140
KD_10148
20081015_DSCF1411
KWM8333_624
KWM_dsc005_142
KWM_S107
20081024_S103
20080920o_S032
20080926o_S108
20081002_DSCF0939
KP_10165
20081024N_IMGP5905
KP_10040
PLK_IMG_1238
KS_s3700075_944
KWM_S113
PK_05.dsc06358_162
KWM8378_158
PK_dsc00039_151
20081002_DSCF0925
20081013_S061
20081025_IMGP6084
20081002_DSCF0810
KP_10069
20081006_DSCF1252
KS_23.p1010502_290
LAI_S154
LAI_img_5058_323
PK_dsc00046_168
20081025_IMGP6166
PLK_00253_38
20071209_S307
KS_sany0072_154
KD_IMG_4105
20071209_S338
KWM8132_117
KP_10028
20081015_Picture 021
20080920o_S054
KS_S018
20081024_S170
20081025_IMGP6174
KWM_kungwiman_01_133
KS6774_121
KD_19.suc30014._187
20071026_28S114
LAI_lookmee002
KWM8536_181
PLK_IMG_1144
KWM8112_569
20071026_27S072
KD_v14
20081017_IMGP5820
20081025N_IMGP6305
20081025N_IMGP6319
20080926o_S106
KS_S034
PK_sany0135_172
KWM_kungwiman_002_193
20081002_DSCF1044
KS_s3700082_775
KWM_S089
PLK_IMG_1052
20070922_0105
PLK_IMG_0934
LAI_S118
KWM_S110
PLK_00254_8
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2078374

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก