เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20081024_S103
PK_dsc00046_168
20071026_27S072
20081002_DSCF0810
PK_dsc00035_141
20081002_DSCF0925
PLK_IMG_1215
20071209_S652
KS_s3700082_775
KS6774_121
20081025N_IMGP6319
20071209_S077
20081025N_IMGP6305
PLK_IMG_1182
20080920o_S043
20081025_IMGP6214
PLK_IMG_1144
KD_10148
PLK_IMG_1139
KS_sany0072_154
KS_s3700075_944
KP_10122
20081006_S172
KWM8527_131
20081025_IMGP6138
PLK_IMG_1009
KP_10036
20081024_S170
20081024N_S029
KWM8223_155
KD_v20
PK_01.dsc06342_211
PK_img_7248_127
KS_20080810_S140
KWM_S113
KD_21.dscf0500_714
KWM8536_181
20080926o_S106
20081023_Picture 235
20081025_IMGP6210
PLK_IMG_0934
20081006_S087
20081025_IMGP6166
KWM_S107
20080926o_S108
20081006_DSCF1252
20081025_IMGP6084
20081013_S061
LAI_lookmee002
LAI_S154
KWM8378_158
KWM8333_624
20081024N_IMGP5905
20071026_28S114
PLK_IMG_1056
PLK_097
20071209_S338
KWM8132_117
KP_10054
20070922_0105
20081025_IMGP6174
KD_v14
PLK_IMG_1238
KWM_kungwiman_002_193
PLK_IMG_1052
KS_S034
KWM_S066
KWM_S110
KS_S018
20081002_DSCF0939
KP_10108
20081025_IMGP6035
20081002_DSCF0809
LAI_S118
KD_IMG_4105
KP_10040
KWM_kungwiman_01_133
KS7936_351
KD_v04
20081017_IMGP5722
20081024N_S016
KP_10028
KS_23.p1010502_290
PLK_00253_38
KWM8163_303
KWM_S095
KD_sany0083_175
20080920o_S039
LAI_img_5058_323
20081024_S135
KP_10069
20081023_S144
20081002_DSCF1044
20080920o_S054
20081015_DSCF1411
20081015_Picture 021
KWM_dsc005_142
PK_05.dsc06358_162
PLK_00254_8
KP_10165
20071209_S307
KS_sany0071_477
PK_dsc00039_151
20081025_IMGP6087
KWM_S033
PLK_04_S089
20080920o_S040
PK_sany0135_172
KD_19.suc30014._187
PK_wind_mill_01_157
KD_kim4_229
PLK_01247_20
KWM_S089
KD_10166
PLK_01247_19
LAI_S227
KWM8112_569
20081017_IMGP5820
KD_100-0041_img_915
KD_10149
20081013_S062
KS_20080727_S029
20080920o_S032
PLK_01247_35
20081002_DSCF1087
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2387470

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก