เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_IMG_0934
KD_v04
20081025_IMGP6214
20081024_S103
PLK_097
PLK_00253_38
LAI_lookmee002
KD_21.dscf0500_714
20081006_S087
KWM_kungwiman_01_133
20081002_DSCF0809
KS_sany0071_477
PK_sany0135_172
20081024N_IMGP5905
20081013_S062
20081002_DSCF0939
20081025_IMGP6210
PLK_IMG_1182
PK_dsc00035_141
20070922_0105
20081025_IMGP6084
KD_19.suc30014._187
KWM_S113
20071209_S338
PLK_00254_8
KD_sany0083_175
LAI_img_5058_323
KWM_S110
KWM8333_624
KWM8223_155
PK_img_7248_127
20080920o_S040
20081025N_IMGP6319
KP_10108
KS_20080810_S140
KD_v14
KS_S018
KP_10122
20081024_S170
20071209_S307
KD_v20
20081006_S172
20081002_DSCF1087
KS_20080727_S029
20081017_IMGP5722
20071026_27S072
PK_05.dsc06358_162
PLK_01247_19
KP_10069
PLK_IMG_1144
20080920o_S032
20071209_S652
20081025N_IMGP6305
KWM8378_158
KWM_S095
KWM_S107
KWM8132_117
KP_10054
KWM_kungwiman_002_193
KS_23.p1010502_290
PLK_IMG_1215
PLK_IMG_1056
20080920o_S054
KP_10028
PLK_IMG_1139
KWM8112_569
20081015_Picture 021
20080920o_S039
PK_wind_mill_01_157
20081017_IMGP5820
KD_100-0041_img_915
KS_s3700082_775
KS6774_121
20081023_S144
PLK_IMG_1009
20081025_IMGP6035
PK_dsc00039_151
KD_IMG_4105
KS_s3700075_944
KD_kim4_229
20081023_Picture 235
PLK_IMG_1238
LAI_S227
KS_sany0072_154
20071209_S077
20081024N_S029
KWM8163_303
PK_01.dsc06342_211
20071026_28S114
20081024N_S016
20081025_IMGP6166
20081013_S061
PK_dsc00046_168
KS_S034
KD_10166
20080926o_S108
KWM8536_181
LAI_S154
20081025_IMGP6174
PLK_IMG_1052
KD_10148
20081015_DSCF1411
KS7936_351
20081025_IMGP6087
20081002_DSCF1044
20081006_DSCF1252
KP_10040
KP_10036
20081024_S135
KWM_S066
PLK_01247_35
KD_10149
20080926o_S106
20081002_DSCF0810
PLK_04_S089
KWM_S033
20081025_IMGP6138
KP_10165
LAI_S118
KWM_dsc005_142
20081002_DSCF0925
KWM8527_131
KWM_S089
20080920o_S043
PLK_01247_20
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 1960969

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก