เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KP_10108
PK_img_7248_127
20081002_DSCF0939
20081025N_IMGP6319
KD_kim4_229
PLK_00254_8
20080920o_S040
PLK_IMG_1182
KWM_kungwiman_01_133
KWM_S110
KP_10165
PK_dsc00046_168
LAI_lookmee002
KS7936_351
KWM8163_303
KWM_S095
KWM_S113
KS_s3700082_775
KS_20080810_S140
PK_dsc00039_151
20081023_S144
PK_01.dsc06342_211
20081013_S062
KWM_S089
20081024N_S016
KD_10166
20081015_Picture 021
20080926o_S108
KD_sany0083_175
PLK_IMG_1139
LAI_img_5058_323
20080920o_S054
20080920o_S039
PLK_04_S089
20081023_Picture 235
KS_sany0071_477
20080926o_S106
PLK_IMG_1144
20071026_28S114
20081002_DSCF0810
PLK_097
KWM_S107
KS_s3700075_944
20081025_IMGP6214
PK_wind_mill_01_157
KWM8378_158
KD_v14
20081025_IMGP6210
KP_10122
20081025_IMGP6174
LAI_S154
PLK_01247_20
PLK_01247_35
KD_21.dscf0500_714
20071209_S338
PK_05.dsc06358_162
20081025N_IMGP6305
LAI_S227
KD_10148
KWM_S066
20081006_S087
PLK_01247_19
20081024N_IMGP5905
KP_10040
20081025_IMGP6138
KS_23.p1010502_290
20081002_DSCF0925
KP_10069
KS_S018
20081024_S103
20081006_S172
PK_sany0135_172
20071209_S652
PLK_IMG_1215
KWM_S033
20081025_IMGP6035
LAI_S118
PLK_IMG_1052
20081006_DSCF1252
KWM8112_569
KD_v04
PLK_IMG_1009
KWM_kungwiman_002_193
20081017_IMGP5722
20081015_DSCF1411
KP_10054
20071209_S077
20081013_S061
20071026_27S072
20081002_DSCF0809
KWM8223_155
20081024_S170
20070922_0105
KWM8132_117
KS6774_121
KS_20080727_S029
KD_IMG_4105
PLK_IMG_1056
KP_10036
KD_10149
20081025_IMGP6084
KWM8536_181
PLK_00253_38
KP_10028
PLK_IMG_0934
KD_19.suc30014._187
20081017_IMGP5820
KS_sany0072_154
KWM_dsc005_142
KD_v20
20081002_DSCF1087
20081025_IMGP6087
KD_100-0041_img_915
20080920o_S043
20081024N_S029
20071209_S307
KWM8333_624
PK_dsc00035_141
20081025_IMGP6166
KS_S034
20081002_DSCF1044
20080920o_S032
KWM8527_131
PLK_IMG_1238
20081024_S135
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2112026

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก