เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KWM8378_158
20070922_0105
KS7936_351
LAI_img_5058_323
KWM_kungwiman_002_193
PLK_IMG_1182
KWM8333_624
20081023_S144
20081024_S103
KP_10036
KS_20080727_S029
20071209_S652
20080920o_S043
KP_10165
20081002_DSCF0810
20081006_S087
KD_sany0083_175
20081006_S172
PK_sany0135_172
20081006_DSCF1252
20081025_IMGP6084
LAI_lookmee002
PLK_IMG_0934
PK_img_7248_127
KD_kim4_229
20081017_IMGP5820
KWM8132_117
KS_20080810_S140
20081025_IMGP6138
PLK_IMG_1139
20080920o_S032
20081025N_IMGP6319
KWM_S113
KD_10149
20081002_DSCF0939
KWM_S066
KWM8223_155
20081025_IMGP6214
KS_S034
KD_v14
20081025_IMGP6210
KP_10040
KD_10166
PLK_00254_8
20081002_DSCF1087
20081024N_IMGP5905
KP_10122
PK_dsc00035_141
PLK_IMG_1144
PK_wind_mill_01_157
KWM_S110
PK_05.dsc06358_162
KS6774_121
KD_v20
PLK_01247_35
KWM_S107
20071026_27S072
PLK_IMG_1215
KD_100-0041_img_915
20081025_IMGP6166
PLK_IMG_1009
PLK_01247_20
20081002_DSCF1044
KP_10028
KS_s3700075_944
KS_S018
KWM_dsc005_142
PLK_IMG_1238
20081025N_IMGP6305
20071026_28S114
PLK_01247_19
KWM8163_303
20080926o_S106
PLK_04_S089
PLK_IMG_1052
KWM8527_131
KP_10108
20071209_S307
20081002_DSCF0925
20081023_Picture 235
20080926o_S108
20081024N_S029
20080920o_S054
20081015_Picture 021
KS_23.p1010502_290
20081013_S062
KWM8112_569
PK_dsc00046_168
KWM_S033
KS_sany0071_477
20081025_IMGP6035
20081002_DSCF0809
KD_IMG_4105
LAI_S227
KS_s3700082_775
KD_21.dscf0500_714
PLK_097
20080920o_S040
PK_01.dsc06342_211
20081024_S135
PLK_00253_38
20080920o_S039
KWM_S095
20081013_S061
KWM8536_181
20081017_IMGP5722
KS_sany0072_154
KD_19.suc30014._187
PLK_IMG_1056
KWM_S089
20081015_DSCF1411
KWM_kungwiman_01_133
KP_10069
LAI_S118
KD_10148
KP_10054
20081024_S170
20071209_S338
PK_dsc00039_151
LAI_S154
20081024N_S016
20081025_IMGP6087
20081025_IMGP6174
20071209_S077
KD_v04
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 1966346

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก