เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KWM_S066
KD_10149
PLK_IMG_1182
PLK_IMG_1215
PLK_IMG_1144
KD_10148
KWM_dsc005_142
20081017_IMGP5722
KD_19.suc30014._187
KWM_S095
KWM8112_569
20080920o_S054
PK_05.dsc06358_162
20081002_DSCF0810
PLK_097
KWM_S110
KWM_S089
20081006_S087
KD_10166
KP_10165
20081002_DSCF1087
KD_21.dscf0500_714
PLK_00254_8
KWM_S033
20081015_Picture 021
KWM8378_158
KD_v20
KD_v04
20081025_IMGP6087
20081025_IMGP6138
20081013_S062
KS_S034
20081025_IMGP6166
20081017_IMGP5820
20081006_S172
PLK_01247_35
20071209_S338
KD_100-0041_img_915
KD_sany0083_175
20080920o_S040
KS_sany0071_477
20081025N_IMGP6319
20071209_S307
KWM8527_131
20081025_IMGP6084
20081023_S144
KS_s3700075_944
20081024N_IMGP5905
20080926o_S108
KWM_S113
KP_10036
20080920o_S043
PLK_IMG_1056
KWM8223_155
20081024_S103
KP_10054
KWM8333_624
KD_kim4_229
LAI_S118
20081025N_IMGP6305
PLK_04_S089
KWM8536_181
PLK_IMG_1009
20071026_28S114
20081025_IMGP6174
KD_IMG_4105
20080926o_S106
KP_10069
PLK_IMG_1139
PK_sany0135_172
PK_dsc00039_151
KP_10122
20070922_0105
PK_dsc00046_168
PK_img_7248_127
20081002_DSCF1044
20081023_Picture 235
KS_sany0072_154
20071026_27S072
20071209_S652
PLK_IMG_1238
KWM_kungwiman_002_193
LAI_lookmee002
KS7936_351
KS_23.p1010502_290
PK_wind_mill_01_157
20081002_DSCF0939
PLK_01247_20
20081024_S170
20080920o_S032
20081024_S135
20081025_IMGP6210
20081015_DSCF1411
20081025_IMGP6035
LAI_S227
KS_S018
PK_01.dsc06342_211
PLK_01247_19
PK_dsc00035_141
20081006_DSCF1252
20081025_IMGP6214
KS6774_121
KP_10040
KWM8163_303
20080920o_S039
20081024N_S029
20081013_S061
PLK_IMG_0934
KP_10028
20071209_S077
KD_v14
KS_20080810_S140
20081002_DSCF0925
LAI_img_5058_323
KS_20080727_S029
KS_s3700082_775
20081024N_S016
20081002_DSCF0809
KWM_kungwiman_01_133
PLK_00253_38
LAI_S154
PLK_IMG_1052
KWM8132_117
KP_10108
KWM_S107
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2194708

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก