เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20081013_S061
20080926o_S108
20081017_IMGP5722
PLK_00254_8
KS6774_121
20081024N_S016
PLK_01247_20
20081025_IMGP6214
PLK_IMG_1144
20081025N_IMGP6319
KS_sany0071_477
20081024N_S029
PLK_IMG_1215
KS_20080727_S029
KWM_S066
KS_s3700075_944
PK_dsc00046_168
20081006_DSCF1252
LAI_S227
20071209_S652
PLK_01247_35
PLK_IMG_1052
PLK_01247_19
KS_23.p1010502_290
KD_kim4_229
PLK_IMG_1238
KWM8163_303
PLK_IMG_0934
KWM_S113
20070922_0105
20081002_DSCF0925
20081002_DSCF1087
PLK_00253_38
KS7936_351
LAI_S154
20081025_IMGP6210
PLK_097
20081025_IMGP6035
KD_19.suc30014._187
KWM8112_569
PK_wind_mill_01_157
KP_10122
KS_sany0072_154
KP_10165
20081002_DSCF0810
KWM_kungwiman_01_133
KD_10166
20081024_S170
PK_05.dsc06358_162
KS_S018
KWM_S089
20081002_DSCF1044
KP_10036
20081015_Picture 021
20081025_IMGP6138
20071026_27S072
20081015_DSCF1411
PLK_04_S089
20071209_S077
KWM_kungwiman_002_193
KD_v20
20081013_S062
KS_s3700082_775
20081023_S144
PLK_IMG_1056
KWM_S107
20080920o_S039
20081025_IMGP6087
20071209_S307
PLK_IMG_1182
LAI_S118
20081024_S135
KP_10108
20080920o_S040
PK_dsc00039_151
KWM_S110
20081024_S103
KD_v04
20081025_IMGP6084
KWM_dsc005_142
LAI_lookmee002
KP_10040
KD_100-0041_img_915
PK_sany0135_172
20071026_28S114
KWM_S095
KWM8536_181
KWM8333_624
20080926o_S106
KP_10028
KS_S034
20081025_IMGP6174
KD_21.dscf0500_714
KD_IMG_4105
PK_dsc00035_141
20081006_S087
PK_img_7248_127
KWM_S033
KD_10149
KD_v14
PLK_IMG_1009
LAI_img_5058_323
KD_sany0083_175
20081024N_IMGP5905
KS_20080810_S140
20081006_S172
20080920o_S032
KWM8527_131
20081017_IMGP5820
KWM8378_158
PLK_IMG_1139
KD_10148
KWM8223_155
PK_01.dsc06342_211
20071209_S338
20080920o_S054
KP_10069
20081025N_IMGP6305
20081002_DSCF0809
KWM8132_117
20080920o_S043
20081023_Picture 235
20081002_DSCF0939
20081025_IMGP6166
KP_10054
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2130033

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก