เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KP_10054
KWM_S110
LAI_lookmee002
KD_100-0041_img_915
LAI_img_5058_323
KS_23.p1010502_290
KWM8223_155
20081015_Picture 021
KP_10036
KWM_S066
20081024_S103
KWM_S095
20081025_IMGP6084
KS_20080727_S029
20081025_IMGP6138
PK_dsc00046_168
PK_05.dsc06358_162
20080920o_S039
KS_sany0072_154
KD_v20
20081023_S144
20081013_S062
LAI_S154
KS7936_351
KWM_S113
PLK_IMG_1215
20081002_DSCF1044
20081006_DSCF1252
KS_s3700082_775
PLK_00253_38
20081015_DSCF1411
KWM_dsc005_142
PK_dsc00039_151
20071026_28S114
20081017_IMGP5722
20080920o_S032
20081002_DSCF0939
KP_10108
PK_img_7248_127
KP_10122
KD_sany0083_175
20081024N_S029
KS_s3700075_944
20080920o_S054
KP_10165
KS_S018
LAI_S227
20081025_IMGP6166
PLK_097
KD_v04
20080920o_S043
20080926o_S108
20071209_S307
PLK_IMG_1182
KWM_S107
PLK_IMG_1144
20071209_S077
KP_10069
KWM8112_569
KD_10166
PLK_IMG_1238
PLK_01247_19
20071209_S652
20081006_S087
20081025N_IMGP6305
KD_IMG_4105
KS_20080810_S140
20081025_IMGP6210
PLK_IMG_0934
20081025N_IMGP6319
PLK_IMG_1139
KP_10028
20081013_S061
KWM8163_303
20070922_0105
KWM8527_131
KP_10040
PLK_IMG_1056
KD_kim4_229
KWM8333_624
KWM8132_117
KD_10149
PK_sany0135_172
20080926o_S106
20081025_IMGP6174
20081025_IMGP6035
PLK_00254_8
20081002_DSCF1087
KD_19.suc30014._187
PLK_04_S089
KS6774_121
20081025_IMGP6087
20081002_DSCF0925
20081017_IMGP5820
20081025_IMGP6214
LAI_S118
KWM_S089
20081023_Picture 235
KWM8378_158
20071209_S338
PK_wind_mill_01_157
20081024N_S016
KWM8536_181
KS_sany0071_477
KS_S034
KWM_S033
KWM_kungwiman_01_133
20081024_S170
20081006_S172
PLK_01247_35
20071026_27S072
KWM_kungwiman_002_193
20080920o_S040
PLK_01247_20
20081002_DSCF0809
20081024_S135
PK_dsc00035_141
PK_01.dsc06342_211
KD_v14
20081002_DSCF0810
PLK_IMG_1052
KD_21.dscf0500_714
PLK_IMG_1009
20081024N_IMGP5905
KD_10148
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2260980

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก