เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KS_s3700082_775
PK_dsc00039_151
20081025_IMGP6087
KP_10122
20081013_S061
20081024N_S016
20080920o_S032
20081017_IMGP5820
20081024_S135
20081002_DSCF1087
20071209_S077
KS_20080727_S029
KS6774_121
20081002_DSCF0925
KWM_S107
20071209_S307
20081025_IMGP6035
20080920o_S054
LAI_S227
KS_sany0072_154
PK_05.dsc06358_162
PLK_IMG_1182
20081006_DSCF1252
KD_21.dscf0500_714
20071209_S652
PLK_IMG_1238
20081002_DSCF1044
20070922_0105
KD_10148
20081023_S144
PLK_097
20081006_S087
20081025N_IMGP6319
KWM_S110
PLK_00254_8
KWM_kungwiman_01_133
LAI_S118
KD_100-0041_img_915
KD_kim4_229
KWM_S113
20081024_S170
20071026_27S072
KP_10036
KS_sany0071_477
KP_10040
KD_10149
20081025_IMGP6210
PLK_01247_19
KWM8223_155
LAI_img_5058_323
KD_IMG_4105
KP_10108
20080920o_S043
20081002_DSCF0939
PK_wind_mill_01_157
PLK_IMG_1056
KS_s3700075_944
20081006_S172
PLK_IMG_1215
PLK_01247_20
KS_S018
PLK_04_S089
20081017_IMGP5722
KWM_S066
KP_10069
20081015_Picture 021
PLK_00253_38
KWM8163_303
KP_10165
PK_dsc00035_141
20081002_DSCF0810
20081025N_IMGP6305
20081025_IMGP6214
20081024N_S029
KWM8536_181
KWM_S089
KS_20080810_S140
20071209_S338
LAI_lookmee002
KS_23.p1010502_290
KD_v04
KWM_dsc005_142
PK_dsc00046_168
KWM8132_117
PLK_IMG_1009
20081023_Picture 235
20081025_IMGP6166
PLK_01247_35
LAI_S154
PLK_IMG_1144
KWM_S095
KD_v20
PK_01.dsc06342_211
PK_sany0135_172
KP_10054
20081002_DSCF0809
20081025_IMGP6138
KD_sany0083_175
KP_10028
PK_img_7248_127
20081015_DSCF1411
KWM8112_569
20080926o_S106
KWM_kungwiman_002_193
KD_v14
20081024_S103
20081025_IMGP6174
20071026_28S114
20081025_IMGP6084
20081024N_IMGP5905
KD_19.suc30014._187
KWM8527_131
20081013_S062
20080920o_S039
KD_10166
KWM8333_624
KWM8378_158
KS7936_351
20080926o_S108
PLK_IMG_1052
20080920o_S040
PLK_IMG_0934
PLK_IMG_1139
KWM_S033
KS_S034
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2174689

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก