เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20081025_IMGP6087
PLK_IMG_1056
PLK_00254_8
20071209_S652
KS_20080810_S140
PLK_IMG_0934
20081002_DSCF1087
KD_10149
KP_10122
LAI_S227
20071026_28S114
KWM_dsc005_142
KS_20080727_S029
LAI_lookmee002
20081002_DSCF0810
PLK_00253_38
20080920o_S043
KWM_S066
PK_dsc00035_141
KS_23.p1010502_290
PLK_IMG_1215
PLK_01247_20
KD_v20
KWM8163_303
KP_10108
20081025_IMGP6214
20081025_IMGP6084
20081002_DSCF0925
20081024N_S029
20081025_IMGP6166
20081017_IMGP5820
KWM8112_569
20081013_S061
KS_S034
KWM_S089
PLK_01247_35
20080920o_S054
20080926o_S106
KS_s3700075_944
20081025_IMGP6210
KWM_kungwiman_002_193
LAI_S154
20071209_S338
KP_10054
20071026_27S072
KWM_S107
PLK_IMG_1052
20080926o_S108
KP_10069
KD_21.dscf0500_714
KS_sany0072_154
KS6774_121
20080920o_S039
KD_19.suc30014._187
PLK_IMG_1144
KP_10036
20081025_IMGP6138
KS7936_351
PK_01.dsc06342_211
KD_sany0083_175
KWM8132_117
PLK_IMG_1238
20081015_DSCF1411
PLK_04_S089
PK_dsc00046_168
KWM_S113
LAI_S118
PK_wind_mill_01_157
KWM_S033
KD_10166
20081002_DSCF0809
20080920o_S032
PLK_IMG_1139
KP_10040
KP_10028
KD_v14
PK_sany0135_172
KD_10148
20081013_S062
20080920o_S040
PLK_01247_19
KWM8223_155
KWM_kungwiman_01_133
KWM8378_158
20081002_DSCF0939
LAI_img_5058_323
PK_dsc00039_151
KS_S018
KD_IMG_4105
20081023_S144
PK_img_7248_127
20081015_Picture 021
20071209_S077
PK_05.dsc06358_162
20081017_IMGP5722
20081023_Picture 235
20081025_IMGP6035
KWM8536_181
KS_sany0071_477
KD_kim4_229
20081006_S172
20081025N_IMGP6319
20081024N_S016
KS_s3700082_775
PLK_097
20081002_DSCF1044
KD_100-0041_img_915
20081024N_IMGP5905
KP_10165
20081024_S103
KWM8527_131
20070922_0105
KWM_S095
KWM8333_624
KD_v04
20081025_IMGP6174
20071209_S307
20081006_DSCF1252
20081024_S170
20081025N_IMGP6305
20081024_S135
20081006_S087
PLK_IMG_1182
KWM_S110
PLK_IMG_1009
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 1917525

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • French paraglider missing in remote western NSW

    Seven paragliders took off from the remote Emmdale Airstrip on Saturday, about 100 kilometres east of Wilcannia in New South Wales' remote north west.

  • Skydiver praises medical staff who 'put him back together' after 100ft fall

    The 50-year-old was preparing for his descent from a para-motor flight around Whitehead, Co Antrim and was coming into Ballycarry when the wing folded, causing him to plummet to the ground. A para-motor is similar to a paraglider except an engine is strapped to the person's back, which allows them to take off from a field rather than a mountain top.

  • Paragliding pilot dies after parachute snaps mid-air, tourist survives

    In the one-minute clip, Choudhary is seen enjoying the flight moments before something seems to go wrong with the parachute and the duo begin spiralling out of control. What was supposed to be the experience of a lifetime turned into tragedy in West Bengal's Kalimpong when a paraglider snapped during a flight, killing the pilot and injuring a tourist.