เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_IMG_1144
20081006_DSCF1252
KWM_S033
20071209_S307
20081025N_IMGP6319
PK_dsc00035_141
KWM8536_181
20071209_S652
20080920o_S039
KP_10069
20080920o_S043
KS_sany0072_154
20081025_IMGP6138
20081023_Picture 235
20081002_DSCF1044
20081024N_S016
20081025_IMGP6166
20081015_Picture 021
20081025_IMGP6214
KWM8527_131
LAI_S227
LAI_S118
KD_kim4_229
20081025_IMGP6174
KD_100-0041_img_915
20071026_27S072
PK_img_7248_127
20080920o_S054
KS_20080810_S140
PK_dsc00039_151
20080926o_S108
PK_dsc00046_168
20081025N_IMGP6305
20071026_28S114
KD_v04
PK_wind_mill_01_157
KS_s3700082_775
PLK_IMG_1238
PLK_IMG_0934
KWM8132_117
KWM_dsc005_142
KWM_S095
KS_sany0071_477
20081015_DSCF1411
20081024_S103
KS_s3700075_944
PLK_04_S089
20081025_IMGP6210
KWM8378_158
KS6774_121
KWM_S113
20081025_IMGP6087
20080926o_S106
20071209_S338
KD_10166
20071209_S077
KP_10054
KS_23.p1010502_290
KWM_kungwiman_002_193
20081025_IMGP6035
KP_10028
20081006_S087
KS_S018
20081002_DSCF0939
20081024N_IMGP5905
KP_10122
20081024_S170
PLK_IMG_1052
KD_v14
KD_v20
20081002_DSCF1087
PLK_IMG_1215
20081006_S172
KWM8223_155
KWM_S107
KP_10040
20081013_S061
PK_05.dsc06358_162
KWM8112_569
20081025_IMGP6084
PLK_01247_19
KWM_kungwiman_01_133
PLK_IMG_1056
20081002_DSCF0809
LAI_img_5058_323
LAI_lookmee002
20080920o_S032
PLK_IMG_1182
20081017_IMGP5820
PLK_IMG_1009
20081017_IMGP5722
KP_10108
KWM8163_303
PK_01.dsc06342_211
PLK_00254_8
LAI_S154
PLK_00253_38
KS_20080727_S029
KD_10148
KP_10036
KD_IMG_4105
20081024N_S029
KWM_S089
KD_21.dscf0500_714
KP_10165
20070922_0105
PK_sany0135_172
KWM_S066
KWM8333_624
PLK_01247_20
KS7936_351
KD_10149
20081002_DSCF0810
20081023_S144
20080920o_S040
PLK_01247_35
20081024_S135
KD_sany0083_175
KD_19.suc30014._187
KS_S034
KWM_S110
PLK_097
PLK_IMG_1139
20081002_DSCF0925
20081013_S062
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2334658

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก