ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20081025N_IMGP6305
20081025N_IMGP6319
20081024_S103
PK_img_7248_127
LAI_S154
KD_v04
20081023_Picture 235
20081002_DSCF0939
KWM_S113
KS_23.p1010502_290
20080926o_S106
20081017_IMGP5820
PLK_IMG_1139
20081017_IMGP5722
KS_sany0072_154
PLK_IMG_1182
KWM8378_158
20081002_DSCF0925
20081002_DSCF0810
20081025_IMGP6214
KWM_dsc005_142
PLK_00253_38
PK_05.dsc06358_162
KD_10148
PK_dsc00046_168
KWM8527_131
20081025_IMGP6174
KWM_S110
KP_10054
20081025_IMGP6035
20081025_IMGP6084
20071209_S307
20081025_IMGP6166
KD_10166
PLK_04_S089
20081002_DSCF0809
20071026_27S072
KD_19.suc30014._187
KWM_S107
PK_sany0135_172
KP_10069
20080920o_S054
KP_10040
KS_s3700082_775
PLK_IMG_1009
20081013_S061
20081013_S062
KWM8223_155
PK_wind_mill_01_157
20081006_S087
PLK_00254_8
KP_10108
20081024N_IMGP5905
20071209_S338
KP_10036
KWM_S089
KP_10122
KD_kim4_229
20081006_S172
20070922_0105
KP_10165
20081024_S170
PLK_01247_35
PK_dsc00035_141
KD_100-0041_img_915
KWM8112_569
KD_sany0083_175
LAI_S227
20081025_IMGP6138
20081006_DSCF1252
20071209_S077
KP_10028
PLK_097
20081015_DSCF1411
KS6774_121
20081002_DSCF1044
KS_S034
20071209_S652
PLK_IMG_1144
KD_10149
KS7936_351
PLK_IMG_1052
KS_S018
20081025_IMGP6210
KS_s3700075_944
20080920o_S039
PLK_01247_20
20081002_DSCF1087
20071026_28S114
PK_01.dsc06342_211
KWM_S033
KS_20080727_S029
KWM8163_303
LAI_img_5058_323
PLK_IMG_1238
LAI_S118
KD_v14
KD_21.dscf0500_714
20080920o_S040
KWM8132_117
KWM_kungwiman_01_133
KS_20080810_S140
KWM_kungwiman_002_193
20080920o_S043
20081025_IMGP6087
KWM_S066
PLK_IMG_0934
20081024_S135
20081015_Picture 021
KWM8536_181
KWM8333_624
PLK_IMG_1215
KD_v20
KWM_S095
LAI_lookmee002
KS_sany0071_477
20080920o_S032
PK_dsc00039_151
PLK_IMG_1056
20081024N_S016
PLK_01247_19
20080926o_S108
KD_IMG_4105
20081024N_S029
20081023_S144
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 1719628

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก

  • Canberra's Kari Ellis wins silver at 2017 FAI World Paragliding Championships

    Canberra's Kari Ellis has flown above her female competitors to finish second at the FAI World Paragliding Championship last week in Monte Avena, Italy. Ellis spent $10,000 of her own money to compete in the event for the first time after receiving little financial support from the Hang Gliding Federation of Australia.

  • Here're the must-go destinations to satisfy your passion for jumping sports

    Though Van Halen sang it metaphorically, today, on the World Jump Day, one can take the liberty to imbibe these words literally. Hence, the travel-tech startup Wandertrails have come up with top nine destinations in India that serves Jumping sports: # Bungee jumping- 1. Rishikesh: Rishikesh has the highest bungee jumping spot in India, with a height of 83m and is the only destination with a fixed platform to jump from, which is a cantilever structure that extends out over a cliff to give the amazing height.

  • Indonesia holds international paragliding championship

    Indonesia's eastern region of West Nusa Tenggara province is hosting an international paragliding championship that will run until July 24 with at least 40 athletes from 14 countries and regions. Besides contending the accurate landing category, international athletes vying in the 2017 Mantar Paragliding XC Open would also compete in cross country, a brand new category introduced in the annual event this year, the organizer said.