เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_01247_20
KP_10108
KWM_S033
KD_kim4_229
KS_23.p1010502_290
PLK_01247_19
KWM8112_569
20081006_S087
20081024_S103
20081015_Picture 021
KS_sany0072_154
KP_10122
PK_wind_mill_01_157
KD_10148
KS_s3700082_775
PLK_IMG_0934
KWM_dsc005_142
PK_img_7248_127
20081024N_S016
20080920o_S043
20081025_IMGP6087
KWM_S089
20081017_IMGP5722
PLK_IMG_1238
KWM_kungwiman_002_193
20081024_S170
KD_sany0083_175
20081017_IMGP5820
PLK_04_S089
KD_10149
20081024N_IMGP5905
KS_S018
PK_dsc00039_151
20071026_27S072
20081025_IMGP6166
20081025N_IMGP6319
20081002_DSCF0925
PLK_00253_38
KD_v20
20081006_DSCF1252
KWM_S107
PLK_IMG_1182
20081006_S172
20081023_S144
KS_20080727_S029
20081002_DSCF1044
20081024N_S029
PLK_IMG_1139
KD_21.dscf0500_714
20071209_S338
20080920o_S032
KWM8163_303
KWM_kungwiman_01_133
20081025_IMGP6138
KP_10036
KD_v04
20081002_DSCF0939
20081015_DSCF1411
PLK_IMG_1052
20080926o_S106
20080920o_S054
20071209_S307
KS7936_351
KWM8132_117
20081025N_IMGP6305
20081002_DSCF1087
20071026_28S114
KP_10069
20081002_DSCF0809
20081024_S135
KS_20080810_S140
PLK_01247_35
20071209_S077
KS_sany0071_477
KS_S034
KP_10040
20080920o_S040
LAI_lookmee002
PLK_IMG_1056
KWM8527_131
KS6774_121
20081023_Picture 235
KD_100-0041_img_915
KWM8223_155
20081025_IMGP6084
PLK_IMG_1009
PLK_IMG_1144
LAI_S118
20081013_S061
20081002_DSCF0810
PK_01.dsc06342_211
LAI_img_5058_323
20081025_IMGP6210
KWM_S066
KD_v14
KP_10054
20080920o_S039
KD_19.suc30014._187
KWM_S113
KD_10166
20081025_IMGP6214
KWM_S095
KS_s3700075_944
20081013_S062
20070922_0105
20081025_IMGP6035
PLK_00254_8
KP_10165
KWM8378_158
KD_IMG_4105
PK_dsc00035_141
LAI_S154
LAI_S227
KWM_S110
PLK_IMG_1215
20081025_IMGP6174
KP_10028
PK_sany0135_172
20080926o_S108
KWM8536_181
KWM8333_624
20071209_S652
PLK_097
PK_05.dsc06358_162
PK_dsc00046_168
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 1970758

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก