เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

20080920o_S039
KWM_S095
KWM_S033
20081017_IMGP5820
20081025_IMGP6084
20081024_S135
20081002_DSCF0810
KD_10149
KP_10036
20080920o_S043
KP_10040
20081002_DSCF1044
KWM_dsc005_142
KD_v20
20081024N_S029
PLK_01247_20
20071209_S338
KS_sany0071_477
PLK_IMG_0934
KS_20080810_S140
20071026_28S114
20081025_IMGP6214
20081025_IMGP6174
PK_wind_mill_01_157
20081024N_S016
20070922_0105
20080920o_S032
PLK_IMG_1139
KS7936_351
PK_dsc00039_151
PLK_IMG_1238
PLK_IMG_1009
PLK_01247_35
KD_IMG_4105
KWM_S089
PLK_04_S089
20081002_DSCF1087
KWM8132_117
LAI_S227
KWM8378_158
PLK_IMG_1182
20081006_DSCF1252
KP_10122
20081006_S087
KD_sany0083_175
PK_sany0135_172
20081015_DSCF1411
20081002_DSCF0809
20081023_S144
20081025_IMGP6166
KP_10165
KD_100-0041_img_915
PK_01.dsc06342_211
20081025N_IMGP6305
KD_10166
PLK_IMG_1056
KWM8527_131
KD_v04
PK_dsc00046_168
20081025_IMGP6087
20080926o_S106
KP_10028
20080926o_S108
20081002_DSCF0925
KS_S018
PK_dsc00035_141
KWM_S110
20081013_S062
PLK_01247_19
LAI_lookmee002
LAI_S118
KP_10054
PK_img_7248_127
KWM_S107
KS_23.p1010502_290
PLK_IMG_1215
KWM_kungwiman_01_133
KWM8536_181
KS_sany0072_154
KD_v14
20071026_27S072
KD_19.suc30014._187
KWM8223_155
KS_S034
20081013_S061
KWM8333_624
LAI_img_5058_323
KP_10069
KS6774_121
KD_21.dscf0500_714
PLK_IMG_1144
KWM_S066
KS_s3700082_775
20080920o_S054
PLK_IMG_1052
KS_s3700075_944
PLK_00254_8
KD_kim4_229
20081024_S103
PLK_00253_38
20081017_IMGP5722
20081025_IMGP6210
KWM_kungwiman_002_193
20071209_S652
PLK_097
20081024N_IMGP5905
20080920o_S040
20081015_Picture 021
KS_20080727_S029
20081025N_IMGP6319
KWM8163_303
20081002_DSCF0939
20081025_IMGP6035
20071209_S077
KD_10148
KP_10108
20081006_S172
PK_05.dsc06358_162
20081023_Picture 235
LAI_S154
KWM_S113
20081025_IMGP6138
KWM8112_569
20071209_S307
20081024_S170
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 1979581

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก