เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

PLK_01247_19
PK_sany0135_172
PK_dsc00035_141
KP_10122
20081025_IMGP6084
PLK_04_S089
KD_v14
KWM_S107
PK_dsc00046_168
20081025_IMGP6214
PLK_IMG_1052
PLK_01247_20
KS_sany0071_477
20080920o_S054
PLK_IMG_0934
KWM8112_569
20080926o_S108
PLK_00254_8
KP_10028
KS_20080810_S140
LAI_S118
20080920o_S043
KD_19.suc30014._187
KWM_dsc005_142
20081025_IMGP6138
KD_IMG_4105
KS_sany0072_154
KD_10166
KS_S034
KWM_kungwiman_01_133
KWM8378_158
20081002_DSCF0925
20071026_27S072
KS7936_351
KWM_S113
LAI_S154
PLK_097
20081015_Picture 021
20081017_IMGP5722
KD_kim4_229
KD_v04
KS_S018
LAI_img_5058_323
20081024_S135
20070922_0105
KWM8527_131
20080926o_S106
20081017_IMGP5820
20071209_S652
PK_dsc00039_151
20071209_S338
KD_100-0041_img_915
20081002_DSCF0809
LAI_S227
PK_img_7248_127
KP_10165
PLK_01247_35
KWM8163_303
PLK_IMG_1139
20081024N_S029
20081024_S103
20081006_DSCF1252
KWM_S110
KS_s3700082_775
20081023_Picture 235
KD_10148
PLK_IMG_1009
20081024_S170
PLK_IMG_1215
20081025_IMGP6174
20081013_S062
KWM_S066
20071026_28S114
20081025_IMGP6087
20081025_IMGP6035
20081024N_S016
20081024N_IMGP5905
KS_s3700075_944
20081025N_IMGP6305
20081002_DSCF0939
20071209_S077
PK_wind_mill_01_157
KWM_S033
20081013_S061
KD_v20
20081006_S172
KD_10149
20080920o_S040
PLK_IMG_1238
20080920o_S039
PLK_IMG_1182
20071209_S307
KWM8333_624
20081023_S144
KP_10108
KWM_S089
KWM_kungwiman_002_193
20081002_DSCF1044
20081002_DSCF1087
PK_05.dsc06358_162
KP_10040
PLK_00253_38
KP_10054
KP_10069
20081002_DSCF0810
KP_10036
PK_01.dsc06342_211
PLK_IMG_1144
LAI_lookmee002
KWM8132_117
KS_20080727_S029
KWM8536_181
20080920o_S032
20081025N_IMGP6319
KWM8223_155
KS6774_121
KWM_S095
KD_sany0083_175
KS_23.p1010502_290
KD_21.dscf0500_714
20081015_DSCF1411
20081006_S087
20081025_IMGP6210
PLK_IMG_1056
20081025_IMGP6166
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2251500

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก