เมนู หลัก

สถานที่บิน ร่มร่อน

ลิงค์ เพื่อนบ้าน

ร่มที่ผ่าน DHV ล่าสุด

dhv.de Home
หน้าหลักของชมรม

 ชมรมเครื่องร่อน (ประเทศไทย) เกิดจากการเสียสละ แลการทุ่มเท
ของกลุ่มนักบิน ร่มร่อน ในเมืองไทย ที่ช่วยกันพัฒนา และส่งเสริม กีฬา ร่มร่อน
และ แฮงค์ไกลเดอร์ ในเมืองไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
และยังเป็น การกีฬา ที่ช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยว ด้วย

KS_S018
KWM_S066
KS7936_351
KS_s3700082_775
PK_img_7248_127
LAI_img_5058_323
20081025_IMGP6166
PLK_IMG_1144
20081025N_IMGP6319
20081013_S061
KP_10108
20081015_Picture 021
KD_v14
KD_IMG_4105
PLK_IMG_0934
KWM8536_181
KD_10166
20081015_DSCF1411
20071026_27S072
KWM8527_131
20081025_IMGP6210
20081023_Picture 235
20081025_IMGP6174
20080920o_S039
KD_v04
KS_S034
KWM_S033
KWM8333_624
KD_10148
20071026_28S114
PLK_01247_19
PK_dsc00046_168
PK_dsc00035_141
PLK_04_S089
20081002_DSCF1087
20081002_DSCF0809
20081025_IMGP6084
KS_23.p1010502_290
20081024_S170
KWM_kungwiman_01_133
20081002_DSCF1044
20081017_IMGP5820
PLK_IMG_1215
LAI_S154
20080920o_S043
20071209_S077
20081025_IMGP6035
20081006_DSCF1252
PK_01.dsc06342_211
KD_10149
20081025N_IMGP6305
20081025_IMGP6087
KD_kim4_229
PLK_IMG_1009
KWM_S110
PLK_01247_35
PLK_IMG_1182
PLK_00253_38
20081025_IMGP6214
LAI_S227
20080920o_S040
KS_sany0072_154
KWM_S095
20081024N_S029
20071209_S652
PLK_097
20081023_S144
KWM8112_569
20070922_0105
20081002_DSCF0939
KP_10122
KWM_dsc005_142
20081024N_S016
KD_19.suc30014._187
PLK_00254_8
KP_10040
KD_100-0041_img_915
KS6774_121
KD_sany0083_175
KWM_S107
LAI_S118
PLK_IMG_1052
PK_wind_mill_01_157
LAI_lookmee002
20081025_IMGP6138
20081024_S135
20080926o_S108
KP_10036
20081013_S062
KWM8132_117
KD_21.dscf0500_714
KD_v20
PLK_01247_20
KS_20080727_S029
20071209_S338
20081017_IMGP5722
PK_sany0135_172
20081006_S087
KWM_S089
20071209_S307
KWM8163_303
20081006_S172
20081024_S103
KP_10165
20080920o_S032
KWM8223_155
PLK_IMG_1139
PK_dsc00039_151
PLK_IMG_1238
KP_10028
PLK_IMG_1056
20081002_DSCF0810
KS_s3700075_944
KP_10054
KWM_S113
KWM_kungwiman_002_193
20081002_DSCF0925
20081024N_IMGP5905
20080926o_S106
KS_sany0071_477
20080920o_S054
PK_05.dsc06358_162
KS_20080810_S140
KP_10069
KWM8378_158
  Thailand Records Top 5
1.Sarayut chinpongsatorn DIST:85.9 km SITE:Khao Sadao DATE:14/04/2010
2.Pornchai Lertwatechakul DIST:67.6 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
3.Tanit sriviset DIST:60.9 km SITE:Khao Sadao DATE:22/05/2010
4.Pitak Monmuang DIST:47.3 km SITE:Khao Sadao DATE:27/02/2010
5.Chakrit babphan DIST:36.5 km SITE:Khao Sadao DATE:25/04/2010
Update your records

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถิติ การเข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดู : 2285268

ข่าวร่มร่อน ทั่วโลก